Ολοκληρώθηκε το πρώτο διαπεριφερειακό εργαστήριο του έργου Innotrans

2 Min Read


Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου INNOTRANS, στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος, πραγματοποιήθηκε στις 24-25 Οκτωβρίου 2017 η πρώτη τεχνική επίσκεψη και το πρώτο διαπεριφερειακό εργαστήριο στην Περιφέρεια Abruzzo της Ιταλίας. Στις εργασίες συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του έργου καθώς και οι εμπλεκόμενοι φορείς από τις επιμέρους περιφέρειες, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις και αυτοδιοικητικές δομές. Με θεματικό τίτλο «Οι τάσεις στις Μεταφορές», το διαπεριφερειακό εργαστήριο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων (logistics) και εμπορευματικών σταθμών στην περιοχή της Pescara καθώς και στα υπό εξέλιξη Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας των Δήμων της ευρύτερης περιοχής.
Επιπλέον, από την πλευρά του Περιφερειακού Κέντρου Καινοτομίας του Abruzzo, παρουσιάσθηκε διεξοδικά ο συνεργατικός σχηματισμός (cluster) με την επωνυμία INOLTRA, μέσω του οποίου προωθούνται καινοτόμες δράσεις στον τομέα τόσο των εμπορικών όσο και των επιβατικών μεταφορών, μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων.
Από την πλευρά των διοργανωτών (Περιφέρεια Abruzzo), ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσπάθεια ανάπτυξης καινοτόμων δομών και παρεμβάσεων οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δράσουν καταλυτικά στην προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης της κυκλοφορίας από και προς τους εμπορικούς σταθμούς, αλλά και στη διατροπικότητα στον τομέα των μεταφορών.

* Το έργο INNOTRANS χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe και πρόκειται να παράσχει περιφερειακές στρατηγικές για την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών για κάθε μία από τις συμμετέχουσες περιφέρειες.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:
www.interregeurope.eu/innotrans/
ή επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, τηλ. 2461052726, email: [email protected]

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση