Όμιλος ΔΕΗ: Στόχος για EBITDA €2,3 δισ. το 2026 και διπλασιασμό στα €3 δισ. το 2030

8 Min Read
 • Η ΔΕΗ μεγαλώνει και γίνεται ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας, κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
 • Η διοίκηση της εταιρείας παρουσιάζει στους επενδυτές το όραμα, τη στρατηγική και τους στόχους του Ομίλου στο Capital Markets Day 2024 στο Λονδίνο
 • Υγιής οικονομική ανάπτυξη, πελατοκεντρική φιλοσοφία και αποδοτικές επενδύσεις στο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ έως το 2026

Με όραμα να γίνει ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας, κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Όμιλος ΔΕΗ παρουσιάζει στο Λονδίνο το Στρατηγικό Σχέδιο για την τριετία 2024-2026, που βασίζεται στην υγιή οικονομική ανάπτυξη με αποδοτικές επενδύσεις εντός και εκτός Ελλάδος και όχημα την πράσινη μετάβαση, την πελατοκεντρική φιλοσοφία, την τεχνολογία και τις συνεργασίες.

Χτίζοντας πάνω στις σταθερές βάσεις που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις και το ασταθές περιβάλλον, ο Όμιλος ΔΕΗ προχωράει δυναμικά με τον μετασχηματισμό του και βάζει υψηλούς στόχους για τα επόμενα τρία χρόνια. Μεταξύ 2024 και 2026 η ΔΕΗ στοχεύει σε:

- Advertisement -
 • Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 18% σε ετήσια βάση παρά την παράλληλη απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων έως το 2026.
 • Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ οι οποίες θα αποτελούν παραπάνω από τα 2/3 της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος το 2026 από 43% σήμερα και επενδύσεις σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας. Ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει να έχει 8,9 GW εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ το 2026.
 • Συνολικές επενδύσεις €9 δισ. στην τριετία, κυρίως σε ΑΠΕ, αναβάθμιση δικτύων και νέες δραστηριότητες, αυξημένες κατά 130% σε σχέση με την τριετία 2021-2023, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν κυρίως από τις λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου και δανεισμό, το 80% του οποίου έχει ήδη εξασφαλισθεί.
 • Επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων δημιουργίας αξίας μεταξύ των χωρών, μέσω του ενεργειακού διαδρόμου που δημιουργείται.
 • Είσοδος σε νέες συναφείς αγορές, όπως τα δίκτυα οπτικών ινών, και περαιτέρω ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων που έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως η ηλεκτροκίνηση.
 • Βιώσιμη ανάπτυξη με μείωση έντασης εκπομπών CO2 κατά 74% (Scope 1 και 2, 3 (cat.3)) και μείωση κατά 42% των εκπομπών του Scope 3 το 2030 σε σχέση με το 2021, καθώς και στόχο για μηδενικό καθαρό ανθρακικό αποτύπωμα (Net Zero) μέχρι το 2040. 
 • Έχοντας φτάσει τον στόχο για ΕΒΙΤDA €1,5 δισ. 2 χρόνια νωρίτερα από το προηγούμενο Στρατηγικό Σχέδιο, ο Όμιλος στοχεύει τα επόμενα χρόνια σε αύξηση EBITDA κατά 15% σε ετήσια βάση. Το EBITDA του ομίλου αναμένεται να φτάσει τα €2,3 δισ. το 2026 (μια αύξηση της τάξης του 35% σε σχέση με τα €1,7 δισ. που ήταν ο παλαιότερος στόχος για το 2026). Για το 2030, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει σε EBITDA €3 δισ. περίπου.
 • Παρά τις σημαντικές επενδύσεις, ο δείκτης Καθαρού Χρέους/EBITDA αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,3x, δηλαδή σε επίπεδα κάτω από το ανώτατο όριο του 3,5x που έχει θέσει η Διοίκηση. 
 • Επαναφορά της μερισματικής πολιτικής μετά από σχεδόν 10 χρόνια, με διανομή μερίσματος κάθε χρόνο ξεκινώντας από το 35%- επί των καθαρών κερδών και αυξάνοντας το μέχρι το 55%.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Ο νέος Όμιλος ΔΕΗ που οραματιζόμαστε είναι διεθνοποιημένος, αναπτυξιακός, υγιής, πελατοκεντρικός και σύγχρονος για να δημιουργεί βιώσιμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η τριετία 2024-2026 θα είναι μία τριετία επενδύσεων, ύψους €9 δισ., οι οποίες θα δημιουργήσουν αξία για τον όμιλο και υπεραξία για τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζομένους και το περιβάλλον, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Σύμφωνα με το νέο επιχειρηματικό μας σχέδιο, ο Όμιλος ΔΕΗ τοποθετείται στρατηγικά στην πράσινη μετάβαση. Δημιουργούμε τις πράσινες υποδομές και τα εργαλεία ώστε οι πελάτες μας να εκμεταλλευτούν τα οφέλη του πράσινου ενεργειακού μέλλοντος και τις δυνατότητές που δημιουργεί η εποχή του νέου εξηλεκτρισμού. Επιδιώκουμε σταθερά να είμαστε η πρώτη επιλογή των πελατών, όχι από συνήθεια, αλλά επειδή είμαστε η πιο σύγχρονη και πιο φιλική στο περιβάλλον και στους καταναλωτές εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή μας. Η κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που πρωταγωνιστεί στο πολύ ανταγωνιστικό διεθνές ενεργειακό περιβάλλον. Χτίζουμε πάνω σε όσα καταφέραμε τα τελευταία χρόνια και την αναγέννηση της επιχείρησης. Μεγαλώνουμε με συνέπεια και οικονομική σύνεση για να διασφαλίσουμε ότι ο Όμιλος ΔΕΗ θα επιτελεί αποτελεσματικά τον κρίσιμο ρόλο του σε όλες τις χώρες που έχει παρουσία».

ΔΕΗ Capital Markets Day 2024

Η παρουσίαση για το Capital Markets Day είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών».

Σχετικά με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή, λειτουργία δικτύων και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας στην Ελλάδα, την Ρουμανία και την Βόρεια Μακεδονία.

Το παραγωγικό δυναμικό της ΔΕΗ ανέρχεται σε 10,7GW, με θερμικούς, υδροηλεκτρικούς σταθμούς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας μεγαλύτερη των 20TWh, ενώ στα δίκτυα διανομής, η συνολική Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση ανέρχεται σε περίπου €4,3 δισ. 

Ο Όμιλος ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας 8,7 εκατ. πελάτες στους οποίους παρέχει περισσότερο από 35TWh ενέργειας και μία ευρεία σειρά ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών EBITDA, των κερδών, των δαπανών και άλλων οικονομικών μέτρων που αφορούν σε μελλοντικές περιόδους, βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και παραδοχές σχετικά με μελλοντικά γεγονότα. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που αναφέρονται σε μελλοντικές περιόδους βασίζονται σε τρέχουσες εύλογες και καλόπιστες παραδοχές. Δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω χρηματοοικονομικοί δείκτες θα επιτευχθούν.

Αυτές οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικά γεγονότα υπόκεινται, μεταξύ άλλων, i) στους επιχειρηματικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους, ii) στις μακροοικονομικές συνθήκες, iii) στη διακύμανση του ευρώ έναντι της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου ΗΠΑ, iv) στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και στην τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών CO2, v) στις αλλαγές του τοπίου της αγοράς και του νομικού, κανονιστικού, φορολογικού και δημοσιονομικού τοπίου, vi) στην εξέλιξη του επισφαλούς χρέους, και vii) άλλες αβεβαιότητες και απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίες σχετίζονται με παράγοντες που η ΔΕΗ δεν είναι σε θέση να ελέγξει ή να εκτιμήσει με ακρίβεια, και οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική διαφοροποίηση των πραγματικών γεγονότων ή των αποτελεσμάτων από εκείνα που εκφράζονται στην ανακοίνωση. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να βασίζεστε υπέρ του δέοντος σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικά γεγονότα, οι οποίες αφορούν μόνον την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. 

Η ΔΕΗ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τυχόν αναθεωρήσεις αυτών των δηλώσεων ώστε να αντικατοπτρίζουν γεγονότα ή περιστάσεις μετά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση