Ωράριο φορτοεκφόρτωσης για τον εφοδιασμό των καταστημάτων από 06:00 έως 11:00.

1 Min Read

Από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των πληροφοριακών πινακίδων σχετικά με το ωράριο φορτοεκφόρτωσης που θεσπίστηκε με την 141/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το ωράριο φορτοεκφόρτωσης για τον εφοδιασμό των καταστημάτων του κέντρου της πόλης εκτείνεται από τις 06:00 έως τις 11:00, ενώ οι φορτοεκφορτώσεις διεξάγονται από φορτηγά αυτοκίνητα και μόνο από τους προβλεπόμενους χώρους, στους οποίους έχει τοποθετηθεί και ειδική σήμανση (ειδικά διαμορφωμένες παρκίδες, πεζόδρομοι).
Παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες να τηρήσουν τον προβλεπόμενο τρόπο εφοδιασμού των καταστημάτων ώστε να συμβάλλουν έτσι στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για τους συμπολίτες μας, για μια πόλη πιο ασφαλή και ανθρώπινη.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κοζάνης στο τηλ. 2461050839 κατά τις ώρες 07:30 έως 15:00 και κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή.
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Βασίλειος
Δημοτικός Αστυνομικός/ΠΕ

Μοιραστείτε την είδηση