Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων οδοντοτεχνιτών έτους 2016

1 Min Read

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι: οι ημερομηνίες διενέργειας της εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας οδοντοτεχνίτη ορίζονται ως ακολούθως:

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η Θεωρητική εξέταση θα πραγματοποιηθεί την 28/11/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 στο Υπουργείο Υγείας.

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της πρακτικής εξέτασης θα οριστεί με νεότερη απόφαση.

2.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Οδοντοτεχνιτών έτους 2016 έως και 18/11/2016.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών της Χώρας.

 

Μοιραστείτε την είδηση