Ορισμός νέων αντιδημάρχων και εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Βοΐου

3 Min Read

Με απόφαση του Δημάρχου Βοΐου, Δημητρίου Λαμπρόπουλου, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα από 1 Μαρτίου 2018 έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
Οι νέοι Αντιδήμαρχοι είναι οι εξής:
1. Η κ. Ζιάρα Φωτεινή, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία θα ασκεί καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες του αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, ανάπτυξης και νέων τεχνολογιών και της Διεύθυνσης οικονομικών, ανάπτυξης και διοίκησης.
2. Ο κ. Καρακουλάκης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος που θα ασκεί καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες του τμήματος συγκοινωνιών και τις κατά τόπου αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας.
3. Ο κ. Δόρδας Χρήστος, Αντιδήμαρχος αειφόρου ανάπτυξης, συντήρησης και εποπτείας του τεχνικού εξοπλισμού του Δήμου, ο οποίος θα ασκεί καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες:
– Του αυτοτελούς τμήματος παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικών υποθέσεων και ειδικότερα τα γραφεία παιδείας, διά βίου μάθησης και αθλητισμού και
– Των τμημάτων καθαριότητας, ανακύκλωσης, πρασίνου και διαχείρισης και συντήρησης δημοτικών οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα ασκεί τις κατά τόπου αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ασκίου.
4. Ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος αγροτικής, επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης, ο οποίος θα ασκεί τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του τμήματος οικονομικής ανάπτυξης και ειδικότερα των γραφείων αγροτικής οικονομίας, αδειοδοτήσεων και εμπορίου, τις κατά τόπου αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης και θα έχει την εποπτεία του ΤΟΕΒ του Δήμου.
5. Ο κ. Λυσσαρίδης Χρήστος, Αντιδήμαρχος με κατά τόπου αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου και στη Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου.
Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος θα ασκεί ο Δήμαρχος Βοΐου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για τα θέματα του τμήματος κληροδοτημάτων.
Οι νέοι εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι οι εξής:
1. Η κ. Νταβατζή – Παπαδιώτη Γλυκερία, με καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
– του αυτοτελούς τμήματος παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικών υποθέσεων και ειδικότερα των γραφείων πολιτισμού, κοινωνικής πολιτικής, ισότητας και αλληλεγγύης και του γραφείου προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας.
– του τμήματος οικονομικής ανάπτυξης και ειδικότερα του γραφείου τουρισμού.
2. Ο κ. Ρομπόλας Ιωάννης με καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
– την εποπτεία, παρακολούθηση, έλεγχο οργάνωση και συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

Ο Δήμαρχος Βοΐου έδωσε τη σκυτάλη στους νέους Αντιδημάρχους και εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, ευχόμενος καλή και δημιουργική θητεία.

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση