Ως 30/7 οι αιτήσεις επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης της δυτικής Μακεδονίας για την προμήθεια πρώτων υλών

3 Min Read
Τη δυνατότητα να διεκδικήσουν στήριξη για την επανεκκίνηση της δραστηριότητάς τους μετά την πανδημία, μέσω επιδότησης του κεφαλαίου κίνησής τους για την προμήθεια πρώτων υλών, έχουν οι επιχειρήσεις εστίασης της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας.

Οι σχετικές αιτήσεις χρηματοδότησης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβληθούν ώς τις 30 Ιουλίου (στις 15.00), αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Η στήριξη των επιχειρήσεων γίνεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», προϋπολογισμού 330 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, η δράση, που στοχεύει στην επιχορήγηση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων εστίασης, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. Δικαιούχοι της δράσης, με ποσό επιχορήγησης έως 100.000 ευρώ, είναι οι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (56.10), Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (56.21), άλλες υπηρεσίες εστίασης (56.29.20) και δραστηριότητες παροχής ποτών (56.30).

Σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ (που θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020 και να παρουσιάζει μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 30% πέρυσι, σε σχέση με το 2019) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετήσιου κύκλου εργασιών έτους 2019.

Κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την αίτηση συμμετοχής στη Δράση αναφέρεται αναλυτικά στην αναλυτική πρόσκληση της Δράσης, στους διαδικτυακούς τόπους www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr, http://www.kepa-anem.gr και www.anko.gr).

Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις οι επιχειρήσεις των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, μπορούν να απευθύνονται:

α)Στην ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ/Γραφείο πληροφόρησης κοινού (www.antagonistikotita.gr, [email protected] , τηλ.801 11 36 300).

β)Στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, [email protected] , [email protected] ).

γ)Στην ΑΝΚΟ (για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τηλ. 24610-24022 , [email protected] , www.anko.gr).

Επίσης, μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/) και να απευθύνονται στα εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια της περιοχής τους.

Μοιραστείτε την είδηση