Π. Κουκουλόπουλος: «Φωτοβολταϊκά με δανεικά για λίγους στη Δυτική Μακεδονία;»

3 Min Read

Στοιχεία και έγγραφα ζητά από την Κυβέρνηση ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος, για τον δανεισμό ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο  Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας προς την Κοινοπραξία της ΔΕΗ και της γερμανικής RWE, που έχει αναλάβει την υλοποίηση φωτοβολταϊκών έργων στη Δυτική Μακεδονία.

Ειδικότερα, με Ερώτηση & Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων που κατέθεσε την Πέμπτη στη Βουλή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κ. Χατζηδάκη, και τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Θ. Σκυλακάκη, αναδεικνύει δεδομένα της υπόθεσης -βάσει σχετικών δημοσιευμάτων- για την Κοινοπραξία «ΜΕΤΩΝ Ενεργειακή Α.Ε.», της θυγατρικής «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» με την «RWE Renewables Europe & Australia». Όπως περιγράφεται, μέσω της εν λόγω Κοινοπραξίας έχουν δρομολογηθεί κατ’ αρχάς πέντε μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά έργα στο Σύμπλεγμα 1 Αμύνταιο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 210 MWp (175 MWac), και εν συνεχεία τρία φωτοβολταϊκά έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 280 MWp (259 MWac), τα οποία θα κατασκευαστούν στο Σύμπλεγμα 2 Αμύνταιο

Ο Βουλευτής Κοζάνης υπογραμμίζει διαδοχικά δημοσιεύματα του Ιανουαρίου και Ιουλίου 2023, τα οποία κάνουν λόγο, αθροιστικά, για χρηματοδότηση της Κοινοπραξίας από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας με 188 εκατομμύρια ευρώ, ταυτοχρόνως δε για δανεισμό της από τράπεζες με 113 εκατομμύρια, ενώ τα ίδια κεφάλαια της Κοινοπραξίας είναι μόνο 75 εκατομμύρια. Επιπλέον, σημειώνει τις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της «RWE Renewables Hellas» και της «ΜΕΤΩΝ Ενεργειακή»  που περιλαμβάνονται στα δημοσιεύματα, βάσει των οποίων «οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες χρηματοδότησης υπεγράφησαν» και «οι μακροχρόνιες δανειακές συμβάσεις έχουν υπογραφεί».

Επιπροσθέτως, ο Π. Κουκουλόπουλος υπενθυμίζει ότι «στο πλαίσιο του Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας περιλαμβάνεται και η παροχή χαμηλότοκων δανείων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων». Επισημαίνει, επίσης, πως «οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, συνδυαστικά με τους πόρους του ΕΣΠΑ, αποτελούν μείζονα ευκαιρία για να διασφαλίσουμε -με συγκεκριμένη κεντρική στόχευση και εθνικές προτεραιότητες, όπως η ενεργειακή δημοκρατία προς όφελος των πολλών- μια καλύτερη επόμενη ημέρα για την πατρίδα μας, συνεπώς απαιτείται πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία, με συγκεκριμένες αντικειμενικές διαδικασίες και κριτήρια κατά την αξιοποίησή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητά από την Κυβέρνηση να απαντήσει με σαφήνεια εάν έχει δοθεί ένα ή περισσότερα δάνεια προς τη συγκεκριμένη Κοινοπραξία στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας ή στο πλαίσιο οιουδήποτε άλλου χρηματοδοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ναι, ποιοι είναι οι όροι χορήγησης των δανείων, ιδίως το επιτόκιο και ο χρόνος αποπληρωμής, καθώς και ποια διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης, με ποια αντικειμενικά κριτήρια, εφαρμόστηκε.

Στην Ερώτηση & Α.Κ.Ε. μάλιστα δεν περιορίζεται μόνο στα ερωτήματα, αλλά καλεί τους Υπουργούς να προσκομίσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο «όλα τα σχετικά έγγραφα των διαδικασιών αιτήσεων, αξιολογήσεων, εγκριτικών αποφάσεων και χορήγησης των ανωτέρω δανείων».

Μοιραστείτε την είδηση