Π. Κουκουλόπουλος:  «Γιατί αποκλείστηκε η Δυτική Μακεδονία από την Πρόσκληση χρηματοδότησης για αντιπυρικές ζώνες;»

5 Min Read

Ερωτήματα προς την Κυβέρνηση για το γεγονός ότι κανένας Δήμος της Δυτικής Μακεδονίας δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των 217 Δήμων της Χώρας που θα λάβουν 30 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, απευθύνει ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος, με Ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή.

Επιπλέον, ζητά από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας να ενημερώσουν επίσημα το Κοινοβούλιο για την ετοιμότητα σε αντιπυρικές ζώνες και γενικότερα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας στους νομούς Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, με λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων. 

- Advertisement -

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:

Προβληματισμό προκαλεί ο αποκλεισμός όλων των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, από τους δικαιούχους της Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα, την 16η/5/2024 εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. οικ. 2740/2024 (σε ορθή επανάληψη 29.5.2024, ΑΔΑ Ρ3Θ846Ψ844-ΝΕΨ) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α’ βαθμού με περιαστικά δάση», στον άξονα προτεραιότητας 6 «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024».

Η έκδοση της Πρόσκλησης συνοδεύτηκε από το Δελτίο Τύπου υπό τον τίτλο «30 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο με πρωτοβουλία Θ. Σκυλακάκη για προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας», όπου αναφερόταν πως η Πρόσκληση εκδόθηκε «με πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (15.5.2024)».

Δυνητικοί δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι 217 Δήμοι που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την ορθή επανάληψή της. Δεν περιλαμβάνεται ούτε ένας Δήμος της Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως περιγράφεται στο Δελτίο Τύπου, «δυνητικοί δικαιούχοι είναι κατά πρώτη προτεραιότητα οι δήμοι, στα όρια των οποίων περιλαμβάνονται ή γειτνιάζουν οι επικίνδυνες περιοχές του π.δ. 575/1-7-1980 “Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαϊάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων” (Α΄ 157)».

Το εν λόγω προεδρικό διάταγμα εκδόθηκε, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του ν. 998/1979, προ τεσσάρων δεκαετιών, το 1980, όταν ακόμα Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και Πρωθυπουργός ο Γεώργιος Ράλλης. Το περιεχόμενό του είχε βασιστεί σε εισηγήσεις συγκεκριμένων Νομαρχών, οι οποίες είχαν συνταχθεί τον Ιανουάριο του 1980. Πριν από σαράντα τέσσερα χρόνια, λοιπόν, κηρύχθηκαν «ως επικίνδυνοι περιοχαί δασών και δασικών εκτάσεων της Χώρας αι εμπίπτουσαι εις την τοπικήν αρμοδιότητα των ως έπεται δασικών υπηρεσιών (…)», εντός των οποίων τότε δεν συμπεριλήφθηκε καμία περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Δεδομένου ότι διανύουμε το έτος 2024.

Δεδομένου ότι εδώ και σαράντα τέσσερα χρόνια έχουν επέλθει ραγδαίες ανατροπές όσον αφορά την κλιματική κρίση, τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος και τις τοπικές ανάγκες ανά την επικράτεια.

Δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία είναι αναγκαίο όχι μόνο να μην αποκλείεται από προγράμματα επιχορηγήσεων, αλλά αντιθέτως να χαίρει ειδικής μέριμνας με την εφαρμογή της ρήτρας δίκαιης μετάβασης, πόσω μάλλον όταν πρόκειται για Αποφάσεις του Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Δεδομένου ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση και την αντιπυρική θωράκιση, όπως επανειλημμένα και τεκμηριωμένα έχουν αναδείξει οι αρμόδιοι Βουλευτές των αντίστοιχων τομέων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μας.  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Για ποιο λόγο αποκλείστηκαν οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας από την ανωτέρω Πρόσκληση χρηματοδότησης 217 Δήμων της Χώρας με 30 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών;
  2. Πόσο επίκαιρη και αποτελεσματική, ιδίως ενώπιον της κλιματικής κρίσης, κρίνετε τη λήψη αποφάσεων εν έτη 2024 βάσει προεδρικού διατάγματος επικίνδυνων περιοχών του 1980;
  3. Προτίθεστε να συμπληρώσετε τους δικαιούχους Δήμους της εν λόγω Πρόσκλησης, ώστε να συμπεριληφθούν οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας  που φέρουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά με Δήμους που ήδη περιλαμβάνονται στη λίστα;
  4. Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση ετοιμότητας κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο που ξεκίνησε την 1η Μαΐου, όσον αφορά τις αντιπυρικές ζώνες και γενικότερα τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας, σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας; Ειδικότερα: 

α) Πόσες δράσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί, από ποιους Φορείς και με ποιο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο; 

β) Πόσες δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, σε ποια χρηματοδοτικά προγράμματα έχουν ενταχθεί, από ποιους Φορείς υλοποίησης και με ποιο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Πάρις Κουκουλόπουλος           

Μοιραστείτε την είδηση