Π. Κουκουλόπουλος: «Μετ’ εμποδίων και κινδύνων, το κλείσιμο του ΕΣΠΑ 2014-2020»

2 Min Read

Με πρωτοβουλία του Βουλευτή Κοζάνης και Υπεύθυνου ΚΤΕ Οικονομικών, Πάρι Κουκουλόπουλου, όλοι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής που είναι μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, πραγματοποίησαν κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, αναφορικά με το κλείσιμο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στην Ερώτηση που ο Π. Κουκουλόπουλος, μαζί με τους συνυπογράφοντες Βουλευτές, κατέθεσε στο Κοινοβούλιο, αναδεικνύει σειρά κρίσιμων παραμέτρων που γεννούν προβληματισμό για την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

- Advertisement -

Ειδικότερα, παραθέτει στοιχεία για την απορρόφηση και τα αναξιοποίητα κοινοτικά κονδύλια, όπως αυτά προέκυπταν στα τέλη Νοεμβρίου 2023. Στηλιτεύει μάλιστα το γεγονός ότι  η πλατφόρμα με τα στοιχεία δημοσιότητας για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, για το Δεκέμβριο, δεν υπάρχει πλέον στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, αλλά ούτε των Διαχειριστικών Αρχών, προκαλώντας δυσχέρεια δημόσιας εξαγωγής των οριστικών συμπερασμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην υπερβολικά μεγάλη υπερδέσμευση που χρησιμοποίησε η Κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τη χαμηλή απορρόφηση, όπως και στο συναφές πρόβλημα ρευστότητας και κενό χρηματοδότησης, που φαίνεται να δημιουργείται, πλήττοντας την αξιοπιστία του ΕΣΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Π. Κουκουλόπουλος ζητά από την Κυβέρνηση να γνωστοποιήσει αναλυτικά ακριβή δεδομένα, όπως για την απορρόφηση σε όρους δημόσιας δαπάνης και σε όρους κοινοτικής συνδρομής, τις υπερδεσμεύσεις, τις πληρωμές που δεν πραγματοποιήθηκαν και γενικότερα την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ΕΣΠΑ ως αποτελεσματικού αναπτυξιακού εργαλείου. Έτσι, ζητά να δοθεί στη δημοσιότητα η τελική λίστα των έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020, με εξειδίκευση πόσα από αυτά είναι πλήρως ολοκληρωμένα και λειτουργικά, αλλά και πόσα έργα δεν έχουν ολοκληρώσει φυσικό ή/και οικονομικό αντικείμενο και απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Ο Βουλευτής Κοζάνης δεν παραλείπει, τέλος, να διεκδικήσει πρωτοβουλίες από την Κυβέρνηση για το μείζον πρόβλημα που παρατηρείται με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, που σε περιπτώσεις έφθασαν σε παύση πληρωμών, οδηγώντας σε ανασφάλεια και οικονομικό αδιέξοδο αναρίθμητους συμπολίτες μας.

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της Ερώτησης εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/12472315.pdf 

Μοιραστείτε την είδηση