Π. Κουκουλόπουλος: «Νέα βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών προς Δήμους»

7 Min Read

Την ανάγκη να ψηφιστεί μια νέα βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών προς τους Δήμους, αναδεικνύει ο Βουλευτής Κοζάνης και Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος, με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. Η Ερώτηση απευθύνεται προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κ. Χατζηδάκη, και την Υπουργό Εσωτερικών, κα Ν. Κεραμέως, ενώ τη συνυπέγραψαν και άλλοι εννέα  Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με σειρά θεσμικών πρωτοβουλιών έχει αναδείξει το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επισημαίνοντας ότι σημαντική παράμετρό του αποτελούν οι οφειλές των πολιτών προς τους Δήμους. Το ζήτημα “καίει” τους δημότες, αλλά και τις νέες Δημοτικές Αρχές που αναδείχθηκαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023 και ανέλαβαν καθήκοντα την 1η/1/2024.

Ως γνωστόν, πέραν της πάγιας ισχύουσας διαδικασίας ρύθμισης οφειλών, κατά καιρούς νομοθετούνται ειδικές έκτακτες δυνατότητες για τη ρύθμιση των οφειλών προς Δήμους σε περισσότερες δόσεις, για χρέη ορισμένου χρονικού διαστήματος και συγκεκριμένες προθεσμίες υπαγωγής.  

Η πιο πρόσφατη είχε εισαχθεί με το άρθρο 90 του ν. 5036/2023 του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο είχε υπερψηφιστεί και από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Αφορούσε τις οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η/11/2021 και έως την 1η/2/2023, οι οποίες μπορούσαν να ρυθμιστούν σε έως 72 δόσεις υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Παρείχε, επίσης, δυνατότητα αναβίωσης ρυθμίσεων που απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η/2/2023, με ειδικές προϋποθέσεις για να αναβιώσει η ρύθμιση των 100 δόσεων.  Η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής έληξε την 30η/6/2023.  

Ταυτοχρόνως, άγνωστο παραμένει το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους, αλλά και τα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα αυτών (εντός και εκτός Φορέων Γενικής Κυβέρνησης), όπως προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).

Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση απέρριψε την αριθμ. 43/12/30.11.2023 Τροπολογία που κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα, για μια βιώσιμη ρύθμιση οφειλών σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, μεταξύ άλλων, και προς τους Δήμους. Εκεί επισημαίναμε ότι « (…) η δύσκολη οικονομική συγκυρία στη Χώρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η πανδημία του covid-19 και η ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια που έχουν ακολουθήσει, διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τους οφειλέτες, οι οποίοι βλέπουν τον οικονομικό τους προϋπολογισμό να ανατρέπεται πλήρως και ασφυκτιούν. Με δεδομένες, λοιπόν, τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, είναι αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα στους οφειλέτες να εντάξουν τις οφειλές τους προς (…) τους Δήμους σε μια γενναία ρύθμιση οφειλών 120 δόσεων». Για όσους είχαν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση και την έχασαν, προτείναμε αναβίωση της παλιάς ρύθμισης οφειλών. Για όσους δεν είχαν ενταχθεί, μια νέα βιώσιμη ρύθμιση έως και 120 δόσεων, με προκαταβολή 5% επί των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους. Είχαμε, επίσης, προβλέψει έκπτωση 40-85% επί των πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων εξόφλησης (όσο λιγότερες οι δόσεις τόσο μεγαλύτερη η έκπτωση). Ειδικά για την περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνόλου της οφειλής, να εκπίπτει το σύνολο των προσαυξήσεων και προστίμων. Βάσει της Τροπολογίας μας, η οφειλή χωρίζεται σε δύο μέρη, με το πρώτο να ανέρχεται στο 70% της οφειλής και το δεύτερο στο υπόλοιπο 30%. Σε ρύθμιση έως και 120 δόσεις υπάγεται το πρώτο μέρος, ενώ το δεύτερο παραμένει άτοκο. Εφόσον ο οφειλέτης ολοκληρώσει την αποπληρωμή του πρώτου, σύμφωνα με τους όρους που έχουν οριστεί, το δεύτερο μέρος που αντιστοιχεί στο 30%, διαγράφεται. 

Δεδομένου ότι έχει προ πολλού παρέλθει η προθεσμία υπαγωγής στην τελευταία ειδική δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς Δήμους του άρθρου 90 ν.5036/2023.

Δεδομένου ότι η ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας για το ακριβές ύψος, τις γενεσιουργές αιτίες και την περιφερειακή κατανομή ανά την επικράτεια του ιδιωτικού χρέους προς την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι θεσμικώς αναγκαία για τη χάραξη αποτελεσματικής περιφερειακής πολιτικής στήριξης των τοπικών κοινωνιών και των Ο.Τ.Α.

Δεδομένου ότι στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2024 (ν. 5077/2023), όσον αφορά τον Ενοποιημένο Π/Υ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνεται εκτίμηση για έλλειμμα 301 εκατ. το 2023, πρόβλεψη ελλείμματος 297 εκατ. το 2024, ενώ με έλλειμμα 326 εκατ. έκλεισε και το 2022.

Δεδομένης της “ανάσας” αξιοπρέπειας που δικαιούνται οι μικρομεσαίοι και μη προνομιούχοι, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, εξαιτίας της πολύπλευρης εκτόξευσης του κόστους διαβίωσης, όσον αφορά όχι μόνο τα βασικά είδη της καθημερινότητας, αλλά και τις ιλιγγιώδεις τιμές ενοικίων, ιδιωτικών δαπανών υγείας και παιδείας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση του ιδιωτικού χρέους προς την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανά περιφερειακή ενότητα της Χώρας; 

α) Σε τι ύψος ανέρχονται συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων;

β) Σε τι ύψος ανέρχονται οι ανωτέρω οφειλές ανά σχετική υποκατηγορία (Κ.Α.Ε. Π/Υ) των ιδίων εσόδων των Δήμων;

γ) Πόσες από αυτές είναι οφειλές προς Δήμους και πόσες προς Νομικά Πρόσωπα αυτών (ανά κατηγορία Νομικών Προσώπων, σε κάθε περίπτωση με διακριτή μνεία των οφειλών προς Δ.Ε.Υ.Α.);

δ) Πόσους Α.Φ.Μ. φυσικών προσώπων – οφειλετών αφορούν;

ε) Πόσους Α.Φ.Μ. νομικών προσώπων – οφειλετών αφορούν; 

2) Ποιος είναι ο απολογισμός εφαρμογής της τελευταίας ειδικής δυνατότητας ρύθμισης οφειλών προς Δήμους του αρ. 90 του ν.5036/2023, ανά περιφερειακή ενότητα;

α) Σε τι ύψος ανέρχονται οι οφειλές που ρυθμίστηκαν για 1η φορά με αυτό το άρθρο;

β) Πόσες ρυθμίσεις οφειλών αναβίωσαν με χρήση αυτού του άρθρου;

γ) Πόσοι Α.Φ.Μ. αξιοποίησαν το εν λόγω άρθρο;

δ) Πόσες ρυθμίσεις των ανωτέρω (1) και (2) περιπτώσεων, ήδη απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες

3) Προτίθεστε να αποδεχτείτε, έστω και τώρα, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για νέα βιώσιμη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους, κατά το περιεχόμενο που είχαμε προτείνει με την προμνησθείσα Τροπολογία; 

4) Εάν όχι, σκοπεύετε τουλάχιστον να εισάγετε νέα ρύθμιση οφειλών με επικαιροποίηση του περιεχομένου του άρθρου 90 του ν.5036/2023 και εντός ποιου συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος; 

Μοιραστείτε την είδηση