Π. Κουκουλόπουλος: «Πότε θα λειτουργήσει στη Δυτική Μακεδονία το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας;»

3 Min Read

Κυβερνητικές απαντήσεις για την κατασκευή και λειτουργία του Περιφερειακού Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) Δυτικής Μακεδονίας, όπως και των υπόλοιπων δώδεκα ΠΕΚΕΠΠ ανά την επικράτεια, που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, ζητά ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος, με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή μαζί με άλλους 29 Βουλευτές, σήμερα Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας 

Αφορμή για την κοινοβουλευτική παρέμβαση υπήρξαν επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), από τα οποία φαίνεται να προκύπτει ότι – έπειτα από αίτημα της Ελλάδας – το χρονοδιάγραμμα του έργου για τα 13 ΠΕΚΕΠΠ μεταφέρθηκε στο 4ο τρίμηνο του 2025

Υπενθυμίζεται ότι με το ν.4662/2020 η Κυβέρνηση της Ν.Δ. θέσπισε τη δημιουργία ΠΕΚΕΠΠ σε κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας, εντάσσοντας εν συνεχεία αντίστοιχο έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. 

Ειδικά η ένταξη του ΠΕΚΠΠ Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε με Απόφαση της 15ης/12/2021 ( https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/2021/12/73.-Apofasi-entaksis-ergou_-sub2ergo-kataskeyhs-7-ktiriwn_measure-16283_Kodikos-OPS-TA-5150096.pdf ) , στην οποία είχε οριστεί ως χρονοδιάγραμμα για το στόχο 80 «Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία 13 ΠΕΚΕΠΠ» του μέτρου 16283 το «3ο τρίμηνο 2024».

Την 5η Δεκεμβρίου 2023, όμως, εκδόθηκε η Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε. ( https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15831-2023-INIT/el/pdf ), όπου στο σημείο (13) της σελίδας 7 αναγράφεται πως «η Ελλάδα εξήγησε ότι εννέα μέτρα τροποποιούνται λόγω απροσδόκητων εμποδίων, καθυστερήσεων που σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων και τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Αυτό αφορά (…) τον στόχο 80 του μέτρου 16283 (Υλοποίηση των ΠΕΚΕΠΠ μέσω ΣΔΙΤ)».

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι στις σελίδες 60 – 61 ( https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15831-2023-ADD-1-REV-1/el/pdf ) του από 1η/12/2023 Αναθεωρημένου Παραρτήματος της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ε.Ε., αναφορικά με το στόχο 80 «Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία 13 ΠΕΚΕΠΠ» του  μέτρου 16283, αναγράφεται ως χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το «4ο τρίμηνο 2025»

Στην Ερώτηση τονίζεται πως «όπως προκύπτει από το ν. 4662/2020, η Κυβέρνηση εξάρτησε σε σημαντικό βαθμό την επιτυχία των πολιτικών της για την πολιτική προστασία από τη δημιουργία των 13 ΠΕΚΕΠΠ. Συνεπώς, οι σημαντικές καθυστερήσεις θέτουν σε κίνδυνο την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Πολιτική Προστασία και την εφαρμογή των κυβερνητικών μέτρων αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και τη φετινή χρονιά, εγείροντας εύλογη ανησυχία για επανάληψη τραγικών συνεπειών».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Π. Κουκουλόπουλος, μαζί με τους Συναδέλφους του – Βουλευτές, ζητά από την Κυβέρνηση να απαντήσει για την εξέλιξη και τις τροποποιήσεις στο έργο, που η ίδια ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσει, επίσης, συγκεκριμένα στοιχεία για το στάδιο υλοποίησης του ΠΕΚΕΠΠ Δυτικής Μακεδονίας, τη χωροθέτησή του, τις διαγωνιστικές διαδικασίες και τελικά να ξεκαθαρίσει πότε επιτέλους θα ολοκληρωθεί η κατασκευή και θα ξεκινήσει η λειτουργία του.

Μοιραστείτε την είδηση