Π. Κουκουλόπουλος: Τα χειρότερα για τους πλειστηριασμούς είναι μπροστά μας

2 Min Read

Όσα συμβαίνουν στη χώρα τις τελευταίες μέρες με τους πλειστηρια-σμούς φανερώνουν ανάγλυφα ότι ακόμα δεν τα έχουμε δει όλα όσα μπο-ρεί να γίνουν με τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Η κυβέρνηση Τσίπρα κατάφερε να περιορίσει πρακτικά το ζήτημα των κόκκινων δανείων στα ακίνητα των αδύναμων και μεσαίων στρωμά-των, αφήνοντας ανέγγιχτους τους σκελετούς των μεγάλων επιχειρηματι-κών δανείων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα τελευταία καθώς είχαν ήδη διογκωθεί το 2008-9 στο ύψος των 40 δις ευρώ, θεωρούνται και είναι μια από τις βασικές αιτίες της κρίσης αφού προκάλεσαν στραγγαλισμό της ρευστότη-τας που κρατάει μέχρι σήμερα.
Η δημιουργία bad bank με συμμετοχή του δημοσίου και ιδιωτικών κεφαλαίων κατά πλειοψηφία, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΚΤ που θα ε-ποπτεύει εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία, είναι μια αφετηρία λύσης του γόρδιου δεσμού στο ζήτημα των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων.
Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ όμως διάλεξαν άλλο δρόμο και κάθε μέρα δείχνουν ότι μπορούν και χειρότερα καθώς αδυνατούν να ξεχωρίσουν τους στρα-τηγικούς κακοπληρωτές από αυτούς που ήρθαν σε αδυναμία λόγω της κρίσης.
Ακόμα χειρότερα στέκονται ανίκανοι να διακρίνουν την πρώτη κατοι-κία από τα ακίνητα εν γένει.
Όσοι υφίστανται σήμερα τις οδυνηρές συνέπειες της πολιτικής Τσί-πρα με το σπίτι τους δεν ζουν το τέλος μιας ψευδαίσθησης, αλλά αυτό της “μεγάλης χίμαιρας” του Καραγάτση.

Μοιραστείτε την είδηση