Π. Πλακεντάς: Επιστολή στον Περιφερειάρχη για αποδυνάμωση του Τμήματος Μεταφορών Εορδαίας

2 Min Read

Επιστολή στον Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη έστειλε ο Δήμαρχος  Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς   για αποδυνάμωση του Τμήματος Μεταφορών Εορδαίας.

Αναλυτικά η επιστολή:

- Advertisement -

Πληροφορηθήκαμε ότι με απόφαση σας μετακινούνται τρεις (3) υπάλληλοι του Τμήματος Μεταφορών Εορδαίας της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης, σε άλλο Τμήμα της εν λόγω ∆/νσεως το οποίο εδρεύει στην πόλη της Κοζάνης.

Θεωρούμε ότι έπειτα από τις προσπάθειες όλων των Περιφερειακών Αρχών (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση), σε συνεργασία με τις ∆ημοτικές αρχές που θήτευσαν στο ∆ήμο Εορδαίας τα τελευταία 20 χρόνια, για να χτιστεί και να λειτουργήσει νέο σύγχρονο ∆ιοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα, με στόχους την ενδυνάμωση των δημόσιων υπηρεσιών που υπάρχουν στην πόλη και κυρίως του Τμήματος Μεταφορών Εορδαίας, καθώς και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών της περιοχής, μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σημαντικά το εν λόγω εγχείρημα καθώς η «αποψίλωση» μιας υπηρεσίας έχει αντίκτυπο στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον πολίτη.
Κατόπιν τούτου κύριε Περιφερειάρχη κάνουμε έκκληση για ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης της οποίας τυχόν εφαρμογή είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στην
εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας, γεγονός που θα φέρει αναστάτωση και δυσαρέσκεια στους μέχρι και σήμερα εξυπηρετούμενους πολίτες της Εορδαίας.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα εξετάσετε με θετική διάθεση την έγγραφη έκκλησή μας και βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

O ∆ήμαρχος Εορδαίας

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Μοιραστείτε την είδηση