Π. Βρυζίδου: Στηρίζουμε τον εκσυγχρονισμό του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού κλάδου με σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία

2 Min Read

Θετική εξέλιξη είχε η παρέμβαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου με τεκμηριωμένη εισήγηση από τη Διαχειριστική Αρχή, η πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020 (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης), με προϋπολογισμό 1,7 εκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκε στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ικανοποιείται έτσι το σύνολο των αιτήσεων και από δώδεκα (12) που αρχικά εγκρίθηκαν, τώρα εντάσσονται και άλλες δεκατρείς (13).

Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι θα χρηματοδοτηθούν έντεκα (11) συνεταιρισμοί, οκτώ (8) ομάδες παραγωγών και πολλές αγροτικές επιχειρήσεις, που συμπράττουν με ερευνητικά ιδρύματα και άλλους φορείς.

Το συγκεκριμένο μέτρο προωθεί την ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, τη δημιουργία επιχειρησιακών ομάδων , καθώς και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της παραγωγικότητας της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.

Έγιναν προτάσεις για αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και ελέγχου της άρδευσης, για αξιοποίηση των αποβλήτων ελαιοτριβείων, για αποξήρανση των σταφυλιών για την παραγωγή ποιοτικού κρασιού, για βελτίωση των συνθηκών υγιεινής κτηνοτροφικών μονάδων κ.ά.

Από το ξεκίνημα ενεργοποίησης του μέτρου παρακολουθούσα και ενθάρρυνα ομάδες παραγωγών να συμμετάσχουν, ενώ με πολλές παρεμβάσεις μου, αλλά και από το βήμα της Βουλής, ζήτησα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την αύξηση του προϋπολογισμού για να ενταχθούν όλες οι προτάσεις.

Συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση

  • με τη συμμετοχή των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των εκτροφέων γουνοφόρων ζώων,
  • την αποτελεσματική διεκδίκηση της Περιφέρειας και
  • την συμπαράσταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, που ξεχωρίζει τις ενδιαφέρουσες και με προοπτική προτάσεις, για τις οποίες σίγουρα πάντα βρίσκει λύσεις χρηματοδότησης και υλοποίησής τους.

Παράλληλα προσπάθεια γίνεται για

  • τα Σχέδια Βελτίωσης, ώστε να μην απορριφθεί καμία πρόταση,
  • την υλοποίηση του προγράμματος Αλιείας και
  • την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που εντάχθηκαν στο Leader, σε συνεχή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους.

 

Παρασκευή Βρυζίδου

Βουλευτής Ν. Κοζάνης_Νέα Δημοκρατία

Μοιραστείτε την είδηση