ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

straboy
από straboy
1 Min Read

Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και

Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας.

- Advertisement -

Με αφορμή την ημέρα αυτήν καλούμαστε να ευαισθητοποιηθούμε σε

ζητήματα που αφορούν στα δάση.

Η διατήρηση και προστασία των δασών αποτελεί προϋπόθεση για την

αντιστροφή της κλιματικής αλλαγής και την πρόληψη του φαινομένου

του θερμοκηπίου, για την οικολογική ισορροπία, για την καθαρότητα

του αέρα, για την προστασία των εδαφών από την ερημοποίηση, για

την διατήρηση και εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και

τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, για τη διατήρηση της

βιοποικιλότητας.

Πέρα όμως από την περιβαλλοντική αξία των δασών, η Παγκόσμια

Ημέρα Δασοπονίας έχει ως στόχο να υπενθυμίσει τη συνεισφορά των

δασών και στην οικονομική και κοινωνική ζωή μέσω της αειφορικής

διαχείρισής τους.

Ιδιαίτερα για τη χώρα μας επιτακτική είναι η ανάγκη ευαισθητοποίησης

κατά κύριο λόγο της μαθητικής κοινότητας, αλλά και η θεσμοθετημένη

προστασία για την πρόληψη της λαθροϋλοτομίας και την αυθαίρετη

δόμηση σε δασικές περιοχές.

Μοιραστείτε την είδηση