Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 4ο Θερινό Σχολείο με τίτλο:«Καθαρή Ενέργεια – Καθαρό Περιβάλλον: Τεχνολογικές λύσεις και προοπτικές»

1 Min Read

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το 4ο Θερινό Σχολείο με τίτλο:

 

- Advertisement -

«Καθαρή Ενέργεια – Καθαρό Περιβάλλον: Τεχνολογικές λύσεις και προοπτικές»

 

Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών: Μπακόλα & Σιαλβέρα στην Κοζάνη, από τις 23 Ιουνίου έως και τις 7 Ιουλίου 2016. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 200 €. Οι εγγραφές ξεκίνησαν από τις 27 Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα, τις θεματικές ενότητες και την αίτηση εγγραφής θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://mech.uowm.gr/index.php/2014-06-21-12-13-51/news-reg/689-2016-05-27-12-28-52

Πληροφορίες – Εγγραφές:

κ. Ελένη Πάπιστα, e-mail: [email protected], Τηλ.: 2461056703

κ. Μαρία Σιάργκα, e-mail: [email protected], Τηλ.: 24610 56710

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Σχολείου

Γεώργιος Μαρνέλλος

 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Μοιραστείτε την είδηση