Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσκληση συμμετοχής σε ένα δυναμικό πρόγραμμα απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη διαχείριση καινοτομίας και την επιχειρηματικότητα

7 Min Read

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας  

- Advertisement -

Προσκαλούν

 

 • επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης νέων προϊόντων
 • νέους επιστήμονες οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στη διαχείριση καινοτομιών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων

 

να συμμετέχουν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη διαχείριση καινοτομίας και την επιχειρηματικότητα!

 

Στο πλαίσιο του VXelerate επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν μια σειρά από απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να φέρουν με επιτυχία στην αγορά νέα και καινοτόμα προϊόντα ή να βελτιώσουν υφιστάμενα και νέοι επιστήμονες να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του επιχειρείν. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν:

 

Έρευνας αγοράς: Προτού πάρετε αποφάσεις για το τελικό προϊόν σας, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τί θα ήθελαν οι πελάτες σας και για ποιους λόγους θα αγόραζαν το προϊόν σας. Στον VXelerate θα κάνετε έρευνα αγοράς με συγκέντρωση στοιχείων από αρχικά δευτερογενείς πηγές (διαδίκτυο, επιμελητήρια, συνδέσμους, φορείς κ.α.) και εν συνεχεία από πρωτογενείς πηγές, με τη χρήση ειδικών εργαλείων (π.χ. ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις) προσαρμοσμένα στην κάθε επιχείρηση και το εκάστοτε προϊόν, προκειμένου να αξιολογήσετε αποφάσεις σχετικά με νέα ή υπάρχοντα προϊόντα ή υπηρεσίες.

 

Ανάλυση ανταγωνισμού: Κάθε επιχείρηση είναι απαραίτητο να έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Σημασία όμως δεν έχει μόνο το να εντοπίσετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα αλλά και το να το διατηρήσετε! Βρείτε και μελετήστε τους ανταγωνιστές σας συγκεντρώνοντας πληροφορίες με ειδικά εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.

 

Στρατηγική εισόδου στην αγορά. Με ποιους τρόπους θα εξυπηρετήσετε τους πελάτες σας και με ποιο συνδυασμό καναλιών πωλήσεων? Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις προβαίνουν σε επιλογές εισόδου στην αγορά που επιτρέπει αποδοτικές αλλά και αποτελεσματικές συνδέσεις με τους πελάτες. Βρείτε και μελετήστε ποιές είναι αυτές!

 

Χρηματοοικονομικά Μοντέλα: Αναπτύξτε το χρηματοοικονομικό μοντέλο για το προϊόν σας για να έχετε πλήρη επίγνωση των χρηματοροών σας και διαχειριστείτε καλύτερα τις αποφάσεις σας, την τιμολογιακή σας πολιτική καθώς και τους προμηθευτές σας!

Διαδικασία Ανάπτυξης Πρωτοτύπου, Παραγωγής και Πιστοποίησης: Μάθετε πώς να αναπτύξετε γρήγορα το πρωτότυπο σας, πώς να οργανώσετε τη διαδικασία παραγωγής του πρωτοτύπου και πώς να το πιστοποιήσετε!

 

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες δε βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας, όλες οι διαδικασίες της υποστήριξης θα λαμβάνουν χώρα και διαδικτυακά! (μέσω skype κ.ά.)

 

Σημαντικό παράγοντα επιτυχίας του V-Xelerate αποτελεί η άμεση εμπλοκή και η συνεργασία των επιχειρήσεων, έτσι ώστε σε άμεση συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης η οποία αποτελείται από επιστήμονες και τους μέντορες να παραχθούν χρήσιμα και χρηστικά αποτελέσματα που θα ωφελήσουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών και τα οποία φιλοδοξούν να εισέλθουν στην αγορά.

 

Η πρωτοβουλία VXelerate, Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων επιδιώκει να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας καινοτόμου επιχειρηματικής κουλτούρας στους νέους ανθρώπους, στους νέους επιστήμονες, αλλά και στους υφιστάμενους επιχειρηματίες με έμφαση στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών που επιτυγχάνεται μέσω της δικτύωσης, της εξωστρέφειας και της ανοιχτής καινοτομίας.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 1. Σε υφιστάμενες ή νεοφυείς επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Αλβανίας οι οποίες βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης νέων προϊόντων και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα VXElerate, Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένη καθοδήγηση ώστε να εισάγουν με επιτυχία νέα προϊόντα στις διεθνείς αγορές.

 

 1. Σε νέους επιστήμονες, τελειόφοιτους φοιτητές προπτυχιακού ή αποφοίτους μεταπτυχιακού επιπέδου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα κατάρτισης, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητά τους αλλά και να συνεργαστούν άμεσα με επιχειρήσεις αναπτύσσοντας το δίκτυο γνωριμιών τους.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι επιχειρήσεις καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή περιγράφοντας εν συντομία την ιδέα για το νέο προϊόν που επιθυμούν να εισάγουν στην αγορά! Η ιδέα μπορεί να αφορά στη δημιουργία ενός νέου προϊόντος/υπηρεσίας, ή στη βελτίωση ενός υφιστάμενου προϊόντος/υπηρεσίας, ή ακόμα στη ανάπτυξη μιας καινοτόμου διαδικασίας marketing ή ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου για την είσοδο σε νέες αγορές.

Για κάθε έργο καινοτομίας το οποίο θα κατατεθεί, πρόκειται να συσταθεί μια ομάδα υποστήριξης και ανάπτυξης η οποία θα αποτελείται από τελειόφοιτους φοιτητές, απόφοιτους και μεταπτυχιακούς επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Κάθε ομάδα που θα συσταθεί, θα υποστηρίζεται από εξειδικευμένους μέντορες με επιχειρηματική εμπειρία και γνώση στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση νέων καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών.

Τέλος, τα σεμιναριακού τύπου μαθήματα που θα παραδοθούν, θα παρέχονται και μαγνητοσκοπημένα ώστε να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να τα παρακολουθήσουν και διαδικτυακά. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Κατανόηση και αποσαφήνιση του επιχειρηματικού σκεπτικού
 • Αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου,
 • Σχεδιασμός του πρωτοτύπου προϊόντος ή υπηρεσίας
 • Έρευνα σε σχετικές τεχνολογίες
 • Επικύρωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος σύμφωνα με το προφίλ των καταναλωτών
 • Τεχνικές παρουσίασης του επιχειρηματικού σκεπτικού (pitching techniques)
 • Δικτύωση και κατανόηση των πηγών χρηματοδότησης

Οι καλύτερες ομάδες θα κερδίσουν περαιτέρω συνεργασία με τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν. Τα πιο υποσχόμενα προϊόντα θα ενταχθούν σε νέο πρόγραμμα επιχειρηματικής θερμοκοίτισης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 3 μήνες και θα περιλαμβάνει σεμιναριακά μαθήματα, συνεδρίες συμβουλευτικής καθοδήγησης (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως).

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν έως 21 Ιουνίου 2019  τη Φόρμα Συμμετοχής: https://mech.uowm.gr/index.php/2014-06-21-12-13-51/2015-06-07-08-32-19/2015-06-07-08-35-43/1235-v-xelerate

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ για ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όσοι τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι μεταπτυχιακού επιπέδου επιθυμούν να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίες θα πρέπει να συμπληρώσουν έως 21 Ιουνίου 2019 τη Φόρμα Συμμετοχής: https://mech.uowm.gr/index.php/2014-06-21-12-13-51/2015-06-07-08-32-19/2015-06-07-08-35-43/1235-v-xelerate

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η πρωτοβουλία ACCEL, VXElerate, Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου ACCEL – Corporate Innovations for existing ventures. Το έργο ΑCCEL χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA II, Greece – Albania 2014-2020.

Επικοινωνία

 1. Ιωάννης Μπακούρος, Καθηγητής Π.Δ.Μ., Διευθυντής Εργαστηρίου Materlab, ylb@uowmgr, 2461056660.
 2. Δρ. Παρασκευή Γκιούρκα, Υπεύθυνη Προγράμματος V-EXELERATE, [email protected], 6973256134.
 3. Παύλος Κιλίντζης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, [email protected], 2461056622.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση