Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Δράση του Εργαστηρίου Τεχνολογίας (MATERLab) στο πλαίσιο του έργου SARURE ( Interreg Europe)

2 Min Read

Στις 20 και 21 Μαρτίου, το Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας (MATERLab) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας υποδέxθηκε τους εταίρους του προγράμματος SARURE, το οποίο αφορά στην ενίσχυση του λιανικού εμπορίου σε απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές. Το έργο SARURE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Interreg Europe. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να δει στην ιστοσελίδα https://www.interregeurope.eu/sarure/. Στόχος των δράσεων του έργου είναι η συγκράτηση του πληθυσμού στις κωμοπόλεις και στα χωριά, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας -η οποία είναι εταίρος του έργου- και τους κοινωνικούς φορείς, επισκέφτηκε τους 2 πιλοτικούς Δήμους: Βοΐου και Άργους Ορεστικού, όπου έγινε εκτεταμένη συζήτηση με φορείς και επιχειρηματίες για την υφιστάμενη κατάσταση, τις προοπτικές, καθώς και τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας και των Δήμων για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στις απομακρυσμένες περιοχές. Η ανταλλαγή απόψεων με τους εταίρους του έργου έδωσε την ευκαιρία διαπίστωσης των καλύτερων ευρωπαϊκών πρακτικών που μπορούν να εφαρμοσθούν και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και των εργαλείων άσκησης πολιτικής και χρηματοδότησης που εφαρμοζόμενα θα έχουν τα μέγιστα οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις και τον πληθυσμό των περιοχών παρέμβασης.

- Advertisement -

Στη συνέχεια αναζητήθηκαν συνέργειες με άλλα έργα και πρωτοβουλίες, καθώς και περιοχές παρέμβασης (πιλοτικοί Δήμοι), οι οποίες θα συμμετάσχουν πιο ενεργά στις δράσεις του προγράμματος με ανταλλαγή εμπειριών και συμμετοχή σε εξειδικευμένες συναντήσεις στο εξωτερικό. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα οργανώσουν μια ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης των κοινωνικών φορέων της Περιφέρειας για την πορεία υλοποίησης του έργου και τα οφέλη από την συμμετοχή στις δράσεις του.

Μοιραστείτε την είδηση