Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Roses

1 Min Read

Στην Κορυτσά της Αλβανίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εταίρων του έργου Roses-Ενημέρωση για τους κινδύνους των Διασυνοριακών περιοχών στα Δυτικά Βαλκάνια. Η συνάντηση έγινε υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΚΕΚ ΤΗΜΕΝΟΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του καθηγητή Ι. Μπακούρου με σκοπό να παρουσιαστούν οι στόχοι και οι ενέργειες του έργου που είναι η ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους  σε διασυνοριακές περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων και η υποστήριξή τους μέσω επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών (με στόχο το κοινό, τους εθελοντές, τους άμεσους ανταποκριτές και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας). Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν τους προηγούμενους μήνες του έργου και έγιναν συζητήσεις για το μέλλον και την κατεύθυνση του.

 Στο έργο συμμετέχουν επίσης το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα Υπουργεία Εσωτερικών του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, το Κέντρο Ανάπτυξης και Δημοκρατίας της Αλβανίας, το Εθνικό Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Αλβανίας, η Διεύθυνση Προστασίας και Διάσωσης της Βόρειας Μακεδονίας, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Ελλάδος και της Εταιρείας Μελετών, Υπηρεσιών και Λογισμικού Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελλάδος.

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση