Πάνω από το 10% του ετήσιου εισοδήματος τους καταναλώνουν οι Δυτικομακεδόνες για θέρμανση- Απαραίτητη η αύξηση των πόρων του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

5 Min Read

Το 59,2% των νοικοκυριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καταναλώνει για θέρμανση πάνω από το 10% του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του , το οποίο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από όλες τις Ελληνικές περιφέρειες, με ιδιαίτερα αισθητή διαφορά από τις υπόλοιπες, είναι το συμπέρασμα οικονομοτεχνικής  μελέτης, που πραγματοποίησαν οι  Γεώργιος Ν. Τσακνάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Eco Energy Plan, Χρήστος Α. Βέρρας, Μηχανικός Βιομηχανικής Πληροφορικής, Eco Energy Plan,  Μαρία Α. Κρασσά, Πολιτικός Μηχανικός, Ιωάννης Γ. Στούπας, Πολιτικός Μηχανικός και  Αλέξανδρος Ν. Τσακνάκης, Μαθηματικός, Eco Energy Plan και δημοσιεύτηκε στο b2green.gr.

Σκοπός της τεχνοοικονομικής μελέτης ήταν να αναδείξει ότι συγκεκριμένες περιφέρειες της Ελλάδος και ειδικά αυτή της Δυτικής Μακεδονίας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για επιπλέον κονδύλια στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» και αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί τεχνοοικονομικά.

- Advertisement -

Η μελέτη κλήθηκε να απαντήσει στο πόσο η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας ταιριάζει στη σκοπιμότητα του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον που είναι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς επίσης και πρόσθετα οφέλη σε οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος είναι οι παρακάτω:

  • Μείωση εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα
  • Οφέλη στην ενεργειακή ασφάλεια
  • Καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας
  • Μείωση της ανεργίας
  • Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Από τα συμπεράσματα προκύπτει πως

  • Ενεργειακή φτώχεια:
Το 59,2% των νοικοκυριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καταναλώνει για θέρμανση πάνω από το 10% του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του (Πίνακας 3.4), το οποίο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από όλες τις Ελληνικές περιφέρειες, με ιδιαίτερα αισθητή διαφορά από τις υπόλοιπες.
  • Ανεργία:
Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας για τα έτη 2018 και 2019, το οποίο είναι πάνω από 27% (Διάγραμμα 3.1).
  • Εκπομπές CO2:
Στα διαγράμματα 3.3 και 3.4 φαίνεται ότι η διαφορά επιθυμητής και εξωτερικής θερμοκρασίας στην Κοζάνη είναι διπλάσια της αντίστοιχης στη Ρόδο (χωρίς να σημαίνει ότι απαραίτητα απαιτούνται διπλά ποσά θέρμανσης). Προφανώς, όσο μεγαλύτερες είναι οι θερμοκρασιακές διαφορές, αντίστοιχα μεγαλύτερες είναι και οι ενεργειακές απαιτήσεις σε θέρμανση. Η παραγωγή ενέργειας για θέρμανση προκαλεί εκπομπές CO2. Συνεπώς, όταν επενδύεται το ίδιο ποσό σε ένα σπίτι στην Κοζάνη και σε ένα σπίτι στη Ρόδο, στο τέλος, η μείωση των εκπομπών CO2 θα είναι πολύ μεγαλύτερη στην Κοζάνη. Δηλαδή με τα ίδια χρήματα, ο στόχος μείωσης εκπομπών επιτυγχάνεται πολύ πιο εύκολα σε μία περιοχή με μεγαλύτερες απαιτήσεις σε θέρμανση.
  • Κατανομή πόρων ΕΚΟ-ΙΙβ:
Στο διάγραμμα 3.2 παρατηρείται ότι για αρκετές περιφέρειες (Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδος και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) οι πόροι που δόθηκαν στον Β’ κύκλο του ΕΚΟ-ΙΙ, είναι ποσοστιαία περισσότεροι από την αναλογία πληθυσμού. Στη Δυτική Μακεδονία, υπάρχει μία ισορροπία, η οποία, με βάση τα παραπάνω, δεν δικαιολογείται.
  • Ενεργειακή Ασφάλεια:
Ιδιαίτερα στα χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εγκαταστάσεων θέρμανσης χρησιμοποιεί ως καύσιμο τα ξύλα. Το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί στην περιοχή από την κοπή ξύλων είναι τεράστιο, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να χρειάζεται να τα αγοράσουν σε πολύ μεγαλύτερες τιμές, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την ενεργειακή ασφάλεια.

Οι μελετητές καταλήγουν σημειώνοντας πως “η κατανομή των πόρων του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» είναι ένα μεγάλο ζήτημα που δεν μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί επί του παρόντος. Βάσει των παραπάνω τεχνοοικονομικών στοιχείων και συμπερασμάτων, το ίδιο το Πρόγραμμα θα έχει μεγαλύτερη απόδοση εάν δοθεί περισσότερη έμφαση στα κλιματικά και οικονομικά δεδομένα της κάθε περιοχής. Ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι συνολικοί πόροι του Προγράμματος, για λόγους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς αλλά και αξιοκρατικούς, σε αναλογία με τις υπόλοιπες «κρύες» Περιφέρειες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ενεργειακή φτώχεια αφορά περισσότερο την δυνατότητα θέρμανσης μιας κατοικίας και όχι την δυνατότητα ψύξης αυτής.

Ζητούμε την παρέμβασή σας στους αρμόδιους φορείς, ώστε να γίνει αναπροσαρμογή των πόρων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια, τουλάχιστον για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της κάθε Περιφέρειας, όπως ούτως ή άλλως υποδεικνύεται από την σκοπιμότητα του Προγράμματος”.

Ολόκληρη η μελέτη εδώ

Μοιραστείτε την είδηση