Παραδοσιακά Παίγνια Βάντσας (Άνω Κώμης)

1 Min Read

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Συγγραφέας: Μαρούδη Ελένη  και  Παραδοσιακά παιχνίδια, το  βιβλίο, βασίστηκε σε πρόγραμμα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε Κοζάνης), που πραγματοποιήθηκε στην Άνω Κώμη Κοζάνης, με συμμετοχή γυναικών (ηλικίες 30-60 χρονών). Στόχος ήταν να καταγραφούν τα παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια της Άνω Κώμης, έτσι όπως ταξίδεψαν από γενιά σε γενιά. Με τρόπο περιγραφικό καταγράφονται εβδομήντα δύο παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια και εικοσιένα αντικείμενα – παιχνίδια, ενώ στην αρχή γίνεται αναφορά στα παιχνίδια της αρχαιότητας που ακόμα και σήμερα παραμένουν ζωντανά.Το παραδοσιακό παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης τόσο για τα παιδιά όσο και για τον παιδαγωγό. Η συμβολή τους και η αξιοποίηση τους επομένως στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα κρίνεται απαραίτητη.

Μοιραστείτε την είδηση