Στατική αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Κοζάνης αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΠΝ- Αποσύρθηκε οριστικά το σενάριο καθαίρεσης του στεγάστρου

3 Min Read

Την μελέτη βιωσιμότητας του κλειστού κολυμβητηρίου της Κοζάνης παρέλαβε ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Κοζάνης. Η λύση που επιλέχθηκε τελικά είναι αυτή της στατικής αναβάθμισης, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.

Ο πρόεδρος Ζήσης Μάρας,  κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ανέφερε ότι συζητείται το θέμα για λήψη απόφασης σχετικά µε την παραλαβή της µμελέτης για τη βιωσιμότητα του Κλειστού Κολυμβητηρίου στο ∆ΑΚ Κοζάνης, η οποία θα προωθηθεί στην Τεχνική Υπηρεσία και στο ∆ήµο Κοζάνης για τις επόμενες απαραίτητες ενέργειες.

- Advertisement -

Όπως εξήγησε ο κ. Μάρας η μελέτη θα αφορά στη διαδικασία για την προσπάθεια που θα γίνει να εκτελεστούν κάποια έργα στην υπάρχουσα κτιριακή δομή, αφού έχει αποσυρθεί η άδεια καθαίρεσης του στεγάστρου του κολυμβητηρίου που προτείνονταν από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Κατόπιν ο Πρόεδρος ζήτησε από τα παρόντα µέλη του ∆.Σ., εφόσον επιθυμούν, να τοποθετηθούν επί του θέματος.

Το λόγο πήρε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Ελένη Τασοπούλου, η οποία παρατήρησε ότι υπάρχουν τρία συγκεκριμένα σενάρια:

1) Δεν κάνουμε τίποτα

2) Στατική αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου, το οποίο και προτείνεται και

3) Κατασκευή νέου κολυμβητηρίου

Όπως ανέφερε η κ. Τασοπούλου «εκείνο που δεν εξετάζεται είναι η καθαίρεση και αντικατάσταση του στεγάστρου». Η κ. Τασοπούλου ψήφισε λευκό, εξηγώντας πως «με αυτό το σκεπτικό συν το γεγονός ότι έχουν αποσταλεί από τους εκπροσώπους της δημοτικής κίνησης που εκπροσωπώ δύο επιστολές στον ∆ήµαρχο Κοζάνης από τις απαντήσεις στις οποίες δεν έχουμε καλυφθεί πλήρως, γι΄ αυτό και θα ψηφίσω λευκό».

Τα υπόλοιπα παρόντα µέλη του ∆.Σ. συμφώνησαν και ψήφισαν υπέρ της εισήγησης της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών.

Το ∆.Σ ύστερα από ψηφοφορία, µε ψήφους επτά (7) υπέρ κι μια (1) λευκό – κατά πλειοψηφία αποφάσισε:

  1. Tην παραλαβή της µελέτης µε τίτλο: «Ειδική Μελέτη Βιωσιµότητας του κλειστού κολυµβητηρίου στο ∆.Α.Κ Κοζάνης», όπως αυτή συντάχθηκε από τον ανάδοχο «Ι. Μαυράκης & συνεργάτες», γραφείο τεχνικών µελετών Α.Ε. µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, βάση της εισήγησης της τριμελούς Επιτροπής παραλαβής της µελέτης και απόρριψη της µελέτης κατεδάφισης του στεγάστρου του κολυμβητηρίου.
  2. Tη στατική αναβάθµιση του κολυµβητηρίου σύµφωνα µε το αναφερόµενο παραδοτέο.
Μοιραστείτε την είδηση