Παράσταση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών για την ειδική αγωγή

9 Min Read

Παράσταση διαμαρτυρίας και κατάθεση ψηφίσματος στη Δ/νση Εκπ/σης Κοζάνης  πραγματοποίησαν πριν από λίγο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κοζάνης και εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής για τις αλλαγές  στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που ψηφίστηκαν στις 15/2 και θα δημιουργήσουν προβλήματα στα Τμ.Ένταξης το επόμενο σχολικό έτος.

Το ψήφισμα:

Το Υπουργείο Παιδείας μέσα από τροπολογίες στο  νόμο 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», που κατέθεσε στις 11/2 και ψηφίστηκε στις 15/2 (!!!) καταργεί στην ουσία τα Τμήματα Ένταξης. Δηλαδή στο άρθρο 82 που αντικαθιστά το άρθρο 4 του π.δ.603/1982(Α΄117),αναφέρεται στο κείμενο (παρ.5/σελ.573): «ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε  υποστηρίζει τους μαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους … η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών». Καταργεί δηλ. την παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 περίπτ. γ) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με δύο (2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων.

Απόλυτα συνεπής ο Υπουργός στο κυβερνητικό του πρόγραμμα για «μη διαχωρισμό των γενικών και των ειδικών σχολείων»,με ένδυμα «συνεκπαίδευσης», «διάχυσης του έργου των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. στο σύνολο της σχολικής μονάδας», υπεράσπισης των «θεμελιωδών δικαιωμάτων των μαθητών για ισότιμη πρόσβαση στη γνώση χωρίς διακρίσεις και περιθωριοποιήσεις»,αλλά και τη δήλωση « τα παιδιά δεν θα πηγαίνουν σε ξεχωριστά από τα άλλα παιδιά σε σχολεία που καταλήγουν συχνά να είναι γκέτο» ξεκίνησε το ξήλωμα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αρχής γενομένης από τα Τμήματα Ένταξης,ώστε «ξεμπερδεύει» εντός μιας παραγράφου με τα Τ.Ε.,προσπαθώντας απεγνωσμένα να καλύψει τη γυμνή αλήθεια. Ότι, δηλαδή, προσαρμόζει το ρόλο των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης στα οικονομικά δεδομένα και την τακτική εξοικονόμησης ανθρώπινων πόρων με πολλαπλούς ρόλους με ζητούμενο την κάλυψη κενών χωρίς διορισμούς εκπαιδευτικών. Η τροπολογία αυτή παρόλο που βασίζεται θεωρητικώς στο πλαίσιο και τις αρχές της συνεκπαίδευσης/συμπερίληψης, είναι μη εφαρμόσιμη στην πράξη διότι απουσιάζουν οι στέρεες δομές, οι υλικοτεχνικές υποδομές και το μη επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό για να στηριχθεί ο θεσμός των τμημάτων ένταξης αλλά και της ενιαίας εκπαίδευσης. Η περιπλάνηση του ειδικού παιδαγωγού -αν διαθέτει η σχολική μονάδα- από αίθουσα σε αίθουσα δεν θα φέρει επιθυμητά παιδαγωγικά αποτελέσματα. Ουσιαστικά, δρομολογείται η κατάργηση των Τ.Ε και ο ειδικός παιδαγωγός θα είναι ο μόνιμα περιπλανώμενος, μπαινοβγαίνοντας στην τάξη, κακήν κακώς ή πηγαίνοντας και στα διπλανά σχολεία. Υπάρχει και η τωρινή αρνητική εμπειρία της παράλληλης στήριξης, που έχει καταλήξει περιστασιακή συνάντηση του ειδικού εκπαιδευτικού με το κάθε παιδί!(ένας δάσκαλος Ε.Α.Ε. για 2 ή 3 μαθητές). Έτσι θέλουν να υποβαθμίσουν και τη σημαντική δουλειά που γίνεται στα Τ.Ε.

Ο θεσμός της Τμήματος Ένταξης, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι συνθήκες, ο αριθμός των παιδιών, επιτελεί σοβαρό παιδαγωγικό και επιστημονικό έργο, επικουρικά σε αυτό της Γενικής τάξης. Η λειτουργία και η αυτονομία του χώρου, με λίγα παιδιά, για κάποιες ώρες το καθένα με το εξειδικευμένο Πρόγραμμά του ανάλογα με τις ανάγκες του, δεν αποτελεί γκετοποίηση, αλλά  είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ και ΑΝΑΓΚΗ του μαθητή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Στα σχολεία φοιτούν και μαθητές οι οποίοι δεν ξεκινούν απλά από “άνισες αφετηρίες” παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα(Δ.Α.Δ/Δ-Ε.Π.Υ/ Down/Eιδικές Μαθησιακές Δυσκολίες κ.ά) που δυσχεραίνουν την εκπαίδευσή τους, έτσι ώστε να χρειάζονται Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Σε φτωχές μάλιστα περιοχές, που οι λαϊκές οικογένειες έχουν χτυπηθεί ανελέητα από την κρίση και την ανεργία, τα παιδιά, που έχουν τέτοιου είδους δυσκολίες, μπορούσαν να στηριχθούν σημαντικά και μέσα από αυτή τη δομή.

Επίσης η παρεχόμενη εκπαίδευση και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες όπως η χρηματοδότηση, οι υλικοτεχνικές υποδομές, το θεσμικό πλαίσιο, το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η σωστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και προσώπων.

Η τροπολογία αυτή εντάσσεται στη λογική του 3ου μνημονίου για «εξορθολογισμό του κόστους της εκπαίδευσης», αλλά και στη στρατηγική της ΕΕ για τη λεγόμενη ένταξη χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Σε έναν τομέα που οι δομές και το προσωπικό είναι ελάχιστα, ΠΙΣΩ από τις πραγματικές ανάγκες. Κλείνει Τμήματα Ένταξης όταν και αυτά που λειτουργούν δεν επαρκούν. Όταν υπάρχουν σχολεία χωρίς κανένα Τ.Ε.

Επίσης,η παρουσία ειδικού(Ψυχολόγου-Κοινωνικού Λειτουργού..)μέσω των ΣΔΕΥ σε κάθε σχολική μονάδα είναι απαραίτητη καθώς μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής -ακόμη και Γονείς- αλλά και να στηρίξει τμήματα με μαθητές που δεν έχουν ακόμα διαγνωστεί από το ΚΕΔΔΥ λόγω υποστελέχωσης,όπως συμβαίνει κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους.

Θυμίζουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι τα Τμήματα Ένταξης είναι ένας θεσμός που έχει ξεκινήσει από το 1984 με τις Ειδικές Τάξεις και είναι καταξιωμένος και δοκιμασμένος με σπουδαία εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Η εκπαιδευτική κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια έχει καταθέσει προτάσεις για την ουσιαστική στήριξη του ευαίσθητου τομέα της Ειδικής αγωγής  και συνολικά για την προώθηση της ενιαίας εκπαίδευσης.

Εάν η πολιτική ηγεσία είχε όντως ως πρόθεση να περάσουμε στη συνεκπαίδευση ή στη Συμπερίληψη και να ενισχύσει τα Τμήματα Ένταξης ή τη Γενική τάξη, τότε  θα γνώριζε ότι χρειάζονται πολλοί εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής για μεγάλα χρονικά διαστήματα ώστε να συνεπικουρούν τους εκπαιδευτικούς μέσα στην  Γενική τάξη,  για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Δυστυχώς, όμως, η ειδική αγωγή στη χώρα μας αντιμετωπίζεται ως ο τελευταίος τροχός της αμάξης, χωρίς μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, με ελάχιστες υποδομές και συρρικνωμένες χρηματοδοτήσεις.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας  απαιτεί την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης τροπολογίας.

Προτείνουμε και Ζητάμε :

Νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο με το οποίο η πολιτεία θα κατοχυρώνει και θα   διασφαλίζει σε όλους τους μαθητές με αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  την υποστήριξη ώστε να προαχθούν “σωματικά, νοητικά , συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά στο βαθμό που οι δυνατότητές τους το επιτρέπουν στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας , ασφάλειας , αλληλοαποδοχής  και σεβασμού της προσωπικότητάς τους”.

Αύξηση της χρηματοδότησης για την κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών των ΣΜΕΑΕ για τον εξοπλισμό τους με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

Μόνιμοι διορισμοί για τους απόφοιτους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής. Διορισμός μόνο με βάση το βασικό πτυχίο.  Υπενθυμίζουμε ότι 14 χρόνια δεν τους δόθηκε καθόλου η δυνατότητα για μόνιμο διορισμό.

Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Καμία ελαστική μορφή εργασίας.

Ίδρυση μόνιμων δομών στην Ειδική Αγωγή και δημιουργία ανά ομάδα σχολείων επίβλεψης από ειδικούς (π.χ. ψυχολόγους & κοινωνικούς λειτουργούς).Έγκαιρη στελέχωσή τους από την έναρξη του σχολικού έτους.

Εδώ και τώρα ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όσα σχολεία έχουν τον απαραίτητο αριθμό μαθητών που δικαιολογεί την ύπαρξή τους.Αποσύνδεση της παράλληλης στήριξης από την ύπαρξη Τ.Ε.

Αύξηση του αριθμού των ΚΕΔΔΥ και στελέχωση  με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό .

Στις ΣΜΕΑΕ, 4 μαθητές ανά τμήμα με δυνατότητα και 3 μαθητών όπου υπάρχει διάγνωση αυτισμού και πολυαναπηρία.

Εξασφάλιση της μεταφοράς όλων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δωρεάν με τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα και την εξασφάλιση όταν χρειάζεται συνοδού. Επέκταση του θεσμού των ΕΔΕΑΥ για να καλύπτονται όλες οι σχολικές μονάδες .

Στελέχωση των ΕΔΕΑΥ με μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό. Δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις των ΕΔΕΑΥ και των δασκάλων της Γενικής τάξης.

Περιοδική επιμόρφωση για την ένταξη  όλων των εκπαιδευτικών των Γενικών σχολείων και όχι μόνο των εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.

Επαναλειτουργία των διδασκαλείων Ειδικής Αγωγής . Για την οργανικότητα των ΣΜΕΑΕ να υπολογίζεται και ο αριθμός των οργανικών θέσεων ΕΕΠ.

Το ωράριο των Διευθυντών 6/θέσιων και άνω Ειδικών Σχολείων να είναι ανάλογο με των Διευθυντών 12/θέσιων σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης. Μείωση διδακτικού ωραρίου των Διευθυντών – Προϊσταμένων που το σχολείο τους είναι κέντρο υποστήριξης ΣΔΕΥ

Διορισμοί του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ενιαία με τις ίδιες διαδικασίες με των εκπαιδευτικών.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

Μοιραστείτε την είδηση