Παράταση ένα χρόνο για τον δρόμο Κοζάνη – αεροδρόμιο

1 Min Read
Παράταση κατά 12 μήνες έδωσε -ομόφωνα- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον ανάδοχο της μελέτης για το περιβόητο έργο της βελτίωσης τους δρόμου από την Κοζάνη μέχρι το αεροδρόμιο «Φίλιππος».
Η σχετική απόφαση πάρθηκε στη συνεδρίαση της Τρίτης 4 Απριλίου 2023, μετά από αίτημα του ανάδοχου και τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Δυτικής Μακεδονίας.
Ο αρχικός προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε σε 473.664 ευρώ και δημοπρατήθηκε στις 30 Μαρτίου 2021. Η έκπτωση που έδωσε ο ανάδοχος ήταν της τάξης του 84,95% και έτσι η σύμβαση που υπογράφτηκε στις 14 Μαρτίου 2022 ήταν συνολικού ποσού 71.300 ευρώ. Μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί η τοπογραφική μελέτη και έχει συνταχθεί το 40% της μελέτης Κτηματολογίου.
Η 12μηνη παράταση δόθηκε λόγω του μεγάλου εύρους και κόστους των απαλλοτριώσεων των ιδιοκτησιών που βρίσκονται αριστερά και δεξιά του δρόμου αλλά και της αναβάθμισης των κυκλοφοριακών συνθηκών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που βρίσκονται στην περιοχή. Με τη νέα προθεσμία, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τη μελέτη ως τις 14 Μαρτίου 2024, έχοντας όμως δυνατότητα αναθεώρησης.
Μοιραστείτε την είδηση