Παράταση στα φωτοβολταϊκά εκτός διαγωνισμών για ενεργειακές κοινότητες και Δυτ. Μακεδονία

8 Min Read

Ενεργειακές διατάξεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή, σχετικά με τα υβριδικά, τα έσοδα του ΕΛΑΠΕ, την αδειοδότηση των μονάδων της ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, την προσαρμογή των χωρικών δεδομένων για τις άδειες παραγωγής και τις οφειλές στους διαχειριστές.

Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι αναστέλλονται έως την 31η .3.2022 η υποβολή των αιτήσεων, η χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η χορήγηση προσφορών σύνδεσης για την αδειοδότηση σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με παραγωγή ΑΠΕ (υβριδικά). Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση: “αντιμετωπίζεται το πρόβλημα άναρχης και ανορθολογικής ανάπτυξης σταθμών που συνδυάζουν μονάδες ΑΠΕ με διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τη διαμόρφωση του οικείου θεσμικού πλαισίου”.

Μοιραστείτε την είδηση