Παρατηρήσεις Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας επί του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κοζάνης

2 Min Read

1. Ως θεσμικός φορέας σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, την πρώτη παρατήρηση που θέλουμε να κάνουμε επί του σχεδίου είναι ότι έπρεπε να προηγηθεί μελέτη για τις οικονομικές επιπτώσεις στη λειτουργία της εμπορικής αγοράς, στις υπηρεσίες, αλλά και τις οικονομικές συνέπειες για τους πολίτες της πόλης και τους επισκέπτες από την περιοχή και εκτός περιοχής.
2. Η κατάργηση θέσεων στάθμευσης (1.000 περίπου) από το κέντρο σημαίνει ότι θα έπρεπε να εξευρεθούν ισόποσες θέσεις κοντά στο κέντρο ή σε μικρή απόσταση από αυτό προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες – πελάτες των εμπορικών επιχειρήσεων. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης εξωτερικού και εσωτερικού χώρου προκειμένου να είναι εύκολα προσβάσιμο το κέντρο (θέμα ακανθώδες όπως το χαρακτήρισε ο καθηγητής κ. Βλαστός).
3. Η μονοδρόμηση της οδού Παύλου Μελά και μάλιστα με κατεύθυνση προς νότο θα επιβαρύνει άλλους κεντρικούς και περιφερειακούς δρόμους που λόγω της στενότητάς τους θα δημιουργήσουν τεράστια κυκλοφορικά προβλήματα. Αφετέρου σημαντικό πρόβλημα η δύσκολη πρόσβαση στο νοσοκομείο Κοζάνης (προβλέπεται μάλιστα η επέκταση του κατά 5.000 τ.μ.).
4. Εκσυγχρονισμός των μέσων μαζικής μεταφοράς για τη μεταφορά πολιτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τις εισόδους της πόλης προς το κέντρο.
5. Πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή και ολοκλήρωση εξωτερικού περιφερειακού δακτυλίου με την καλύτερη δυνατή χάραξη, αλλά και δευτερεύοντος δακτυλίου και να γίνουν παράλληλα διανοίξεις αδιάνοικτων δρόμων που προβλέπονται στο ισχύον σχέδιο πόλεως (π.χ. οδοί Πτολεμαίων, Κοτουνίου, Βλάστης κ.α.).
Συμπερασματικά θα προτείναμε να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις από έξω προς τα μέσα για να απορροφηθούν οι όποιοι κραδασμοί από την αποσυμφόρηση του αυτοκινήτου και των επισκεπτών από το κέντρο.
Σημειώνουμε ότι στόχος των ΣΒΑΚ, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την οικονομική ανάπτυξη των κέντρων πόλεων και την ευημερία των πολιτών.

Για το Π.Τ.
Ο Πρόεδρος

Καρακάσης Εμμ.

Μοιραστείτε την είδηση