Παρέμβαση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κοζάνης στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης κ. Ηλιόπουλο για θέματα Απασχόλησης και Ανεργίας στην Περιοχή

2 Min Read

Με αφορμή την επίσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης κ. Νάσου Ηλιόπουλου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Νικόλαος Σαρρής, σε συνάντηση που είχε μαζί του, του εξέθεσε τις προτάσεις του Επιμελητηρίου (ΕΒΕ) για την αντιμετώπιση των καίριας σημασίας για την ανάπτυξη του τόπου θεμάτων της απασχόλησης και της ανεργίας στην περιοχή.

Ειδικότερα, εκτός από την προφορική παρέμβαση αναφορικά με το θέμα, που έγινε από τον κ. Σαρρή στον Υπουργό, του επέδωσε και δυο έγγραφα στα οποία αναλύονται αφενός μεν οι προτάσεις του ΕΒΕ για την ανάγκη προώθησης σχεδίου ανάπτυξης των δεξιοτήτων των επισφαλών εργαζομένων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αφετέρου οι προτάσεις σε σχέση με τις άμεσα απαιτούμενες δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή. Αναφερόμενος ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης στα στοιχεία της ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία επισήμανε ιδιαίτερα την αντίφαση που δημιουργεί το γεγονός του εμφανιζόμενου από παλαιότερες εποχές υψηλού κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην περιοχή, που όμως δεν αντιστοιχεί σε πραγματικά δεδομένα, αφού η ανεργία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, ιδιαίτερα στους νέους, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται τραγική. Ζήτησε δε για την υπέρβαση αυτής της αντίφασης να εξεταστεί ειδική παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου, μέσω προγραμματικής συμφωνίας, για την αντιμετώπιση μέσω στοχευμένων δράσεων και προγραμμάτων της υψηλής ανεργίας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μοιραστείτε την είδηση