Παρέμβαση Ζαμανίδη για ενίσχυση σταθμών ΔΕΗ που συμπαράγουν θερμότητα σε συστήματα τηλεθέρμανσης

3 Min Read

   Παρέμβαση για τη Στήριξη της συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας Τηλεθέρμανσης κατέθεσε ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης , ως Πρόεδρος του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων, με αφορμή τη διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου « ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ».

Στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου δεν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις ενίσχυσης για τη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας που χρησιμοποιείται σε αποδοτικά συστήματα Τηλεθέρμανσης , όπως αυτά ορίζονται στον Ν. 4342/2015, που αφορά την ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ».

- Advertisement -

Ειδικότερα η παρέμβαση των Ενεργειακών Δήμων επισημαίνει την παράλειψη στο Σχέδιο Νόμου ρυθμίσεων ενίσχυσης της Ηλεκτροπαραγωγής που εξυπηρετεί εν λειτουργία συστήματα Τηλεθέρμανσης και ζητά να ιχνηλατηθεί ΚΑΙ η ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ που δεν είναι ΣΗΘΥΑ εν συνόλω και να ενισχυθεί ΕΞΙΣΟΥ με τις ΑΠΕ και τη ΣΗΘΥΑ , λόγω της συμβολής της στην ενεργειακή απόδοση και στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

   Η ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ηλεκτρισμού και θερμότητας για τηλεθέρμανση, που δεν περιέχεται στο Σχέδιο Νόμου, τροφοδοτεί σήμερα τέσσερα δημοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης, με θερμική ενέργεια που αθροίζεται σε 575.458 MWH ετησίως , παρεχόμενη από λιγνιτικούς ΑΗΣ της ΔΕΗ εγκατεστημένους στις παρυφές των πόλεών μας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν. 4342/2015 και στην Οδηγία 2012/27/ΕΕ:

  1. Βελτιώνει αποδεδειγμένα την «Ενεργειακή απόδοση» των θερμοηλεκτρικών σταθμών και την «Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας»,
  2. Παράγεται «Ωφέλιμη θερμότητα» με τη διαδικασία συμπαραγωγής, που ικανοποιεί την «οικονομικά δικαιολογημένη ζήτηση» για θέρμανση των πόλεών μας,
  3. Πληρεί μερικώς τα κριτήρια «Συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης», κατά το μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για συμπαραγωγή, όπως τεκμηριώνεται στο Παράρτημα της παρέμβασης,
  4. Παρέχεται θερμότητα με συμπαραγωγή σε «αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης» που χρησιμοποιούν 95% – 100% συμπαραγόμενη θερμότητα.

 

Η ενίσχυση της ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και όχι μόνον της ΣΗΘΥΑ προβλέπεται στις κοινοτικές οδηγίες και προτείνεται στα μέτρα ενεργειακής πολιτικής (ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ Οδικός Χάρτης για το 2050, Μάρτιος 2012, Ν. 4342/2015).

Για τους λόγους που εκτέθηκαν παραπάνω, ζητείται από το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου περί νέου καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), να συμπεριληφθούν και οι σταθμοί που παρέχουν ωφέλιμη θερμότητα με συμπαραγωγή σε αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης, που εξυπηρετούν οικονομικά δικαιολογημένη ζήτηση.

 

Μοιραστείτε την είδηση