Όπως σημείωσε ο δημιουργός του λογοτύπου το  πρωτόγραμμα Κ εκφράζει το αρχίγραμμα του Δήμου Κοζάνης. Το γράμμα Μ, αποτελεί μία έμμεση αναφορά στην ιστορία του τόπου, «περιγράφοντας» το Καμπαναριό της Κοζάνης, τον «Μαμάτσιο». Ο φυσικός πλούτος συμβολίζεται με αναφορά στον  κρόκο Κοζάνης. Ο πολιτισμός του τόπου περιγράφεται μέσω του φανού, που στη φλόγα του εσωκλείεται η πολιτιστική δημιουργία και η λαογραφία στο σύνολό της. Η εστία του φανού αποτελεί συμβολικά μια ευρύτερη εστία πολιτισμού και ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης.