Ημερίδα της ΠΕΔ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

straboy
από straboy
2 Min Read

Ενημέρωση για τη οδηγία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων διοργάνωσε η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας το πρωί της Τετάρτης, καθώς από τον Μάιο του 2016 είναι σε ισχύ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), ο οποίος εισάγει μία σειρά από σύνθετες απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε νομικό, διαδικαστικό και τεχνικό επίπεδο.
«Η ΠΕΔ προσπαθεί να είναι κοντά στον πολίτη, αλλά και στους δήμους που πρέπει να λειτουργούν σωστά, να έχουν γνώσεις και καλή ενημέρωση γύρω από τη νομοθεσία και την καλή εφαρμογή της» τόνισε η αντιπρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Βίκυ Βρυζίδου.
«Η ημερίδα είναι ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου να ακούσουν και να γίνουν γνωστά πράγματα που είναι υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του νόμου» δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Blue Value που έκανε την ενημέρωση και συμπλήρωσε « είναι ένας κανονισμός που ακόμα και η ΕΕ να μην τον έφερνε, θα έπρεπε να τον κάνουμε μόνοι».
Μέσα από εισηγήσεις παρουσιάστηκαν οι επιμέρους υποχρεώσεις και απαντήθηκαν ερωτήματα, όπως: Τι είναι ο GDPR και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων. Ποιος είναι ο νέος – υποχρεωτικός θεσμός του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την μη συμμόρφωση. Ποια είναι τα πρακτικά βήματα, που πρέπει να ακολουθηθούν μέχρι και την πλήρη ετοιμότητα με προθεσμία υλοποίησης την 25η Μαΐου 2018, (ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί πλήρως όλα τα ζητήματα).
Μέχρι τότε οι φορείς πρέπει να προβούν σε μία σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου να αποφύγουν τις εμπλοκές με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) καθώς και τα ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα που προβλέπονται στον κανονισμό.

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση