Πέντε θέσεις επιμελητών Β προκηρύσσει το Μποδοσάκειο

1 Min Read

Πέντε θέσεις επιμελητών Β στις ειδικότητες της Παθολογίας, Παιδιατρικής, Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Ορθοπεδικής και Χειρουργικής προκηρύσσει το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας.

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου εις τριπλούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών ήτοι από 23/5/2016 έως και 11/6/2016.

- Advertisement -

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Αιτήσεις-δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία στην διεύθυνση ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», ΦΟΡΕΑΣ ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΙ, ΤΚ 50200, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ με την επισήμανση «Για την προκήρυξη θέσεων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2463351350.

Μοιραστείτε την είδηση