Πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο η εκπόνηση μελετών για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Κοζάνης – 1,9 εκ. ευρώ θα «πέσουν» στην πόλη με την συνεργασία του Εμπορικού Συλλόγου

4 Min Read

Μετά από περίπου έναν χρόνο που έμεινε στα συρτάρια του Δήμου Κοζάνης ο φάκελος «Open Mall – Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου», το έργο που αναμένεται να «ρίξει» στην αγορά της πόλης περίπου 2 εκ. ευρώ, ξεπαγώνει μετά τις ενέργειες του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης. Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, πέρασε η έγκριση για την εκπόνηση μελετών (περίπου 72 χιλ. ευρώ) οι οποίες θα είναι τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, μηχανολογικές, ηλεκτρονικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικών έργων και φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και το επόμενο βήμα είναι με την ολοκλήρωση των ενεργειών και διαδικασιών μελετητικής ωρίμασης του έργου και την έκδοση των τευχών δημοπράτησης, να γίνει ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης εκπόνησης μελέτης.


«Ο Εμπορικός Σύλλογος μετά από συζητήσεις και συγκρούσεις σε μερικές περιπτώσεις επέμεινε και συμμετείχε στο πρόγραμμα των Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου. Το έργο το ζητάει η πόλη μας και η αγορά μας. Μετά από συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο Κοζάνης μάθαμε ότι το θέμα των μελετών περνά από Δημοτικό Συμβούλιο και ελπίζουμε να τρέξουν οι διαδικασίες γρήγορα για να μην χάσουμε την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε την αγορά» τόνισε μιλώντας στον «Χ» ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σάκης Δραγατσίκας.

- Advertisement -

Τι είναι τα «Open Mall – Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»
Η δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Ο Δήμος Κοζάνης με τον Εμπορικό Σύλλογο, θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο, την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.
Ο Δήμος Κοζάνης ανταποκρινόμενος στην από 05-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας& Ανάπτυξης, εκδήλωσε άμεσα ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα με συν δικαιούχο τον Εμπορικό Σύλλογο και διεκδίκησαν το ποσό του 1,9 εκ ευρώ (1,5 εκ ο Δήμος Κοζάνης και 400 χιλ. ο Εμπορικός Σύλλογος) χωρίς να υπάρξει ίδια συμμετοχή. Οι υποχρεώσεις του Δήμου είναι να εκπονήσει μελέτες διαμόρφωσης κεντρικών εμπορικών οδών της πόλης και να συντάξει – υποστηρίξει τον φάκελο υποψηφιότητας κάτι που έγινε με επιτυχία.
Επιγραμματικά οι βασικές προϋποθέσεις αφορούν:
– στην οριοθέτηση περιοχής του εμπορικού κέντρου, όπου υφίστανται ή προβλέπονται οπωσδήποτε πεζόδρομοι ή/και οδοί ήπιας κυκλοφορίας,
– στη συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των καταστημάτων της οριζόμενης περιοχής,
– στη συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 εμπορικών επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» αποτελεί ευκαιρία για το σύνολο της πόλης και ειδικότερα για την αναζωογόνηση του Εμπορικού Κέντρου τόσο σε επίπεδο Δημόσιου Χώρου όσο και σε επίπεδο ατομικών επιχειρήσεων, με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και την οικονομική ανάταση της αγοράς, αφού μάλιστα οι περιπτώσεις αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων σπανίζουν.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με ένταξη στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σωκράτης Μουτίδης

Μοιραστείτε την είδηση