Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, ΙΤΕ και ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου

2 Min Read

Η ανάπτυξη τεχνολογικών υδρογόνου, που εκτιμάται ότι μπορούν να καταστήσουν την περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας επίκεντρο των σχετικών εξελίξεων τα επόμενα χρόνια, στα πλαίσια της προωθούμενης απολιγνιτοποίησης, είναι στο επίκεντρο της συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας και του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

Η στενή συνεργασία μεταξύ των τριών φορέων επισφραγίστηκε πρόσφατα και με την υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας, με την οποία σηματοδοτείται και η έναρξη υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Έρευνας και Ανάπτυξης τεχνολογιών ΑΠΕ – Υδρογόνου και ωρίμανσης σχετικών επενδυτικών σχεδίων, με φορείς υλοποίησης το ΙΤΕ και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

- Advertisement -

Ζητούμενο το έργου είναι η εργαστηριακή και ερευνητική υποστήριξη σε των τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου, καθώς και η μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας, για τον έγκαιρο σχεδιασμό και την ωρίμανση σχετικών ανταγωνιστικών έργων και δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Πιο αναλυτικά, η υπογραφείσα προγραμματική σύμβασης προβλέπει τα εξής:

-παροχή συμβουλευτικών ερευνητικών υπηρεσιών αναφορικά με την ενσωμάτωση Τεχνολογιών Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου στον Ενεργειακό της Σχεδιασμό με σκοπό τη δυνητική εξειδίκευση των στόχων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τον καθορισμό των πιθανών πλάνων στρατηγικής,

-εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  στις διάφορες Ερευνητικές Ομάδες Εργασίας που θα δημιουργούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ό,τι αφορά στις τεχνολογίες υδρογόνου και κυψελών καυσίμου, και στις αντίστοιχες συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

-παροχή συμβουλευτικών ερευνητικών υπηρεσιών για τον καθορισμό τρόπων επιτυχούς υλοποίησης επιδεικτικών έργων.

Η ομάδα του ΙΤΕ που συμμετέχει στην πρόταση, αποτελείται από ερευνητές του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ), το οποίο ιδρύθηκε το 2019, με έδρα τα Χανιά. Το ΙΠΕ διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα έρευνας παραγωγής και περιβαλλοντικής διαχείρισης υδρογονανθράκων, βιώσιμης Ενεργειακής Μετάβασης & Εναλλακτικών καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και του υδρογόνου.

Η ομάδα του ΕΚΕΦΕ «Δ» αποτελείται από ερευνητές του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας. Το Ινστιτούτο διακρίνεται σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την υψηλής ποιότητας έρευνα στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των τεχνολογιών υδρογόνου.

Μοιραστείτε την είδηση