Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 712.200€ για αντιπλημμυρικά έργα Π.Ε. Γρεβενών

2 Min Read

Αντιπλημμυρικά έργα, προϋπολογισμού 712.200,00€ στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών πρόκειται να υλοποιήσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τον Περιφερειάρχη Θ. Καρυπίδη.

Πρόκειται για αναγκαίες παρεμβάσεις σε γέφυρες, ρέματα και γεωφράγματα με σκοπό την ασφάλεια των οικισμών της Π.Ε. Γρεβενών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται στην περιοχή.

- Advertisement -

Ειδικότερα:

  1. Καθαρισμός άρση προσχώσεων ρέματος Βατόλακκου.

Αντικείμενο του έργου είναι ο καθαρισμός της κοίτης του ρέματος, η απομάκρυνση φερτών υλικών, η αποκατάσταση της κοιλότητας της κοίτης για την ελεύθερη απορροή των υδάτων, προϋπολογισμού 130.000,00€, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 541, αντιπλημμυρικά 2018 και χρόνο περαίωσης 18 μήνες.

  1. Βελτίωση γεωφράγματος Δασοχωρίου.

Το έργο αφορά τον καθαρισμό, τη διαμόρφωση, την εκβάθυνση του υφιστάμενου ταμιευτήρα του γεωφράγματος, την αποκατάσταση της λειτουργίας του αγωγού υδροληψίας – εκκενωτή του γεωφράγματος, τη βελτίωση – υπερύψωση της στέψης του φράγματος, την κατασκευή έργων υδροοικονομίας – αναβαθμοί συγκράτησης φερτών υλικών στους χείμαρρους ανάντι του ταμιευτήρα, την κατασκευή οδού προσπέλασης στη νότια όχθη της λεκάνης ανάντι του γεωφράγματος και τις εργασίες βελτίωσης Η/Μ εξοπλισμού του υφιστάμενου αντλιοστασίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 140.000,00€, με χρηματοδότηση από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, νέα έργα 2018 για την Π.Ε. Γρεβενών, της ΣΑΕΠ 541, αντιπλημμυρικά 2018.

Η περαίωση του έργου θα γίνει έως τον Απρίλιο του 2020, καθώς οι παρεμβάσεις που θα εκτελεστούν εξαρτώνται από την προσπελασιμότητα του έργου με παράλληλες εργασίες εκβάθυνσης της λεκάνης και έδρασης για την υπερύψωση του φράγματος.

 

  1. Προστασία συντήρηση γεφυρών κοιτών ποταμών και ρεμάτων Π.Ε. Γρεβενών.

Πρόκειται για εργασίες προστασίας και συντήρησης της γέφυρας πηγαδίτσας και της κοίτης του ποταμού στην περιοχή της γέφυρας, η οποία βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Γρεβενών – Κηπουρειού και γεφυρώνει τον ποταμό Βενέτικο, προϋπολογισμού 442.200,00€, με χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ 041, αντιπλημμυρικά 2017, με χρόνο περαίωσης 18 μήνες.

Μοιραστείτε την είδηση