Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Αίτημα επίσπευσης των διαδικασιών σύνταξης του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) απαλλοτρίωσης του οικισμού Ακρινής και μετεγκατάστασης των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων

2 Min Read


Επιστολή με θέμα την επίσπευση των διαδικασιών σύνταξης του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) απαλλοτρίωσης του οικισμού Ακρινής και μετεγκατάστασης των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη.

Η επιστολή του Περιφερειάρχη:
κ. Υπουργέ,
όπως είναι γνωστό στην παράγ. 1 του άρθρου 147 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α’167/3-11-2017) προβλέπεται η υποβολή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) απαλλοτρίωσης του οικισμού Ακρινής και μετεγκατάστασης των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.
Η προωθηθείσα από μέρους σας σύσταση της Ομάδας Εργασίας για την προετοιμασία του σχεδίου και η ταχεία έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) έχει εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα. Σημειωτέον ότι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις του οικισμού Ακρινής έχουν δεσμευτεί πριν ακόμα ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση, με συνέπεια να καθίστανται ανενεργές καθώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους κατοίκους.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική επιβάρυνση (η Ακρινή είναι ένας θύλακας μέσα στα ορυχεία), δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον το οποίο μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
Η ολοκλήρωση και η κατάθεση του σχεδίου ΠΔ αποτελεί, για εμάς, απαράβατο όρο για τη διενέργεια εργασιών στις προς αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεις της Ακρινής.
Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να συσταθεί η παραπάνω Ομάδα Έργου, σύμφωνα και με αποσταλείσα από μέρους σας επιστολή προς τα συναρμόδια Υπουργεία για τον ορισμό ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του με καταληκτική ημερομηνία την 01/06/2018.
Σας ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεσή σας για να συμβάλλουμε παραγωγικά.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

Μοιραστείτε την είδηση