Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: «Σημαντική για το μέλλον η βιωσιμότητα των οικισμών περιοχής Αμυνταίου που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας»

1 Min Read

Σε μελέτη βιωσιμότητας των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στις 15.02.2019 αποφασίστηκε ομόφωνα η υποβολή πρότασης, στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / πόροι Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Φλώρινας για την συγκεκριμένη μελέτη.

- Advertisement -

Η παραπάνω αναγκαιότητα προέκυψε στις συναντήσεις με το Δήμο Αμυνταίου, τους Φορείς και τους κατοίκους της περιοχής και συμφωνήθηκε από κοινού προκειμένου να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα για την περιοχή, η προοπτική βιωσιμότητας των οικισμών βάσει αυτών και να διατυπωθούν προτάσεις αντιμετώπισης των απειλών όπως οι σημαντικές μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον και στο κτιριακό απόθεμα.

Οι μεταβολές αυτές ενισχύουν την επικινδυνότητα των οικισμών και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας των πολιτών που έχουν δικαίωμα ασφαλούς διαβίωσης και βελτιωμένης ποιότητας ζωής. Η δε Πολιτεία έχει υποχρέωση για ουσιαστική παρέμβαση ανάλογη με το μέγεθος του προβλήματος αλλά και μέριμνα προς όφελος των κατοίκων.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης: «πήραμε την αναγκαία πρωτοβουλία και την υλοποιούμε με συνέπεια».

 

 

Μοιραστείτε την είδηση