Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συντήρηση του Εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης της ΔΤΕ (ΕΔΡΑ)/ΠΔΜ

1 Min Read

Υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη, η σύμβαση υλοποίησης του έργου: «Συντήρηση Εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης της ΔΤΕ (ΕΔΡΑ)/ΠΔΜ», προϋπολογισμού 100.785,49 € με Φ.Π.Α..

Το συγκεκριμένο έργο αφορά εργασίες επισκευής και συντήρησης των κτηριακών υποδομών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του εργοταξίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Πεντάλοφο Κοζάνης, από όπου συντηρείται το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του Βοΐου και γίνεται ο αποχιονισμός και η αλατοδιανομή του δικτύου κατά τους χειμερινούς μήνες.

- Advertisement -

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ο χρόνος περαίωσής του είναι 15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Μοιραστείτε την είδηση