Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:Ρυθμίζεται με τροπολογία η συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δυτικής Μακεδονίας, όπως είχε δεσμευθεί ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης

2 Min Read

Με τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που ψηφίζεται την Παρασκευή 6/5 από τη Βουλή και την οποία πρότειναν –μεταξύ άλλων- οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Δυτικής Μακεδονίας, ρυθμίζεται η συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων και του Ξενώνα Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως είχε δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο στους εργαζομένους των δομών, η οριστική απόφαση για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης ήρθε, προκειμένου έτσι να δοθεί λύση στο πρόβλημα πόρων που ανέκυψε. Να σημειωθεί ότι όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα, με πλήρη αντίληψη της αναγκαιότητας συνέχισης της λειτουργίας των δομών.

- Advertisement -

Με την τροπολογία παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 η λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και των Συμβουλευτικών Κέντρων και του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας των δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να ολοκληρώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, οι οποίοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποδίδονται απευθείας στους δήμους που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας, βάσει απολογιστικών στοιχείων. Το ίδιο θα ισχύσει και σε περίπτωση μη ένταξης των συγκεκριμένων πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014−2020.

Μοιραστείτε την είδηση