Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: «Η πραγματικότητα και η παραποίηση – η αλήθεια και η παραπλάνηση»

3 Min Read

Δυστυχώς ο κατήφορος της αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζεται με μοναδική συνέπεια στο λαϊκισμό και στην απόλυτη ταύτιση με την εφευρετικότητα στα ψέματα. Θεωρούμε όμως ότι αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο, κάθε φραγμό. Κι αναφερόμαστε βέβαια στην υποτιθέμενη κριτική για το ειδικό τιμολόγιο στη Δυτική Μακεδονία.
Αρχικά έλεγαν ότι η δέσμευση ήταν ουτοπική και δε θα πραγματοποιηθεί.
Στη συνέχεια ότι δεν είναι κοστολογημένη.
Όταν εξαγγέλθηκε εφεύραν τα ανύπαρκτα εισοδηματικά κριτήρια κι όταν κι από κει κατέρρευσε, βρέθηκε το επιχείρημα του ενός μόνο έτους.
Για άλλη μία φορά η παραπληροφόρηση δημιουργεί σύγχυση στους πολίτες που αναζητούν θετικά γεγονότα και τα προσφέρουμε ως Περιφερειακή αρχή.
Τελευταίο συμβάν η ατυχής σύγκριση της συγχρηματοδότησης έργων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με το ποσό που δεσμεύτηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την πάγια ετήσια κάλυψη του κόστους που επιφέρει το «ειδικό τιμολόγιο».
Συγκρίνουν δύο διαφορετικά ποσά και τα βρίσκουν ίσα. Συγκρίνουν δύο ανόμοια πράγματα και καταλήγουν σε συμπεράσματα με τον τρόπο που οι ίδιοι τα ερμηνεύουν. Λένε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το 2018 απώλεσε πόρους από το ΕΣΠΑ που μόνο οι ίδιοι βλέπουν. Βρήκαν όμως άλλη μία ευκαιρία και αιτία παραπληροφόρησης.
Η εξήγηση, όπως και η πραγματικότητα, είναι απλή.
Ο συμφωνημένος, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στόχος για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του έτους 2018 είναι 51 εκατ. Ευρώ σε συμφωνία με τον εθνικό δημοσιονομικό στόχο.
Οι εγκεκριμένες συγχρηματοδοτούμενες πιστώσεις ανέρχονται σε 60 εκατ. Ευρώ και οι πιστώσεις του Εθνικού ΠΔΕ σε 6,3 εκατ. Ευρώ ενώ σε περίπτωση υπεραπορρόφησης τα όρια πληρωμών μπορούν να αυξηθούν, μετά από σχετικό αίτημα, όπως συνέβη με το όριο πληρωμών του Εθνικού ΠΔΕ για το 2017 που από 6,2 εκατ. Ευρώ αυξήθηκε τελικά στα 22,5 εκατ. Ευρώ.
Για το γνωστό ως «ειδικό τιμολόγιο» για τα νοικοκυριά, που εγκρίθηκε με το Άρθρο 26 του Ν. 4513/2018, δεσμεύτηκε ετήσια δαπάνη ύψους 17,5 εκατ. Ευρώ από το ΠΔΕ για το 2018 που αποτελεί και το πρώτο έτος εφαρμογής του ενώ στην Ειδική Έκθεση που συνόδευε τη νομοθετική ρύθμιση αναφέρεται ότι, «η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού», δηλαδή η ρύθμιση αφορά και στα επόμενα χρόνια και μπορεί να αλλάξει μόνον με νεότερο Νόμο.
Καλούμε για άλλη μια φορά όλες εκείνες τις φωνές που επιμένουν να εκτίθενται να σταματήσουν τον κατήφορό τους και να κάνουν πράξη τις υποχρεώσεις τους. Διαφορετικά κινδυνεύουν να κοιτούν τις εξελίξεις που τρέχουν και περνούν από μπροστά τους.

Μοιραστείτε την είδηση