Περισσότερη συμμετοχή των πολιτών στα περιβαλλοντικά θέματα το θέμα του εργαστηρίου WWF και Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Κοβεντάρειο

1 Min Read

Εργαστήριο για τις διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής στα περιβαλλοντικά θέματα διοργάνωσαν το απόγευμα της Πέμπτης στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη το WWF Ελλάς και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πολίτες για το περιβάλλον: Η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων».

Μέσα από το εργαστήριο οι διοργανωτές επιδιώκουν να ακούσουν τις απόψεις και την εμπειρία, αφενός των τοπικών και εθνικών περιβαλλοντικών ομάδων, των ομάδων πολιτών, των ενεργών πολιτών εν γένει και της επιστημονικής κοινότητας, και αφετέρου εκπροσώπων δημοσίων φορέων και υπηρεσιών, σχετικά με τη συμμετοχή στα κοινά, ώστε οι δύο οργανώσεις να συνδιαμορφώσουν μέσα στους επόμενους μήνες από κοινού με την κοινωνία των  πολιτών μία πρόταση πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής στα περιβαλλοντικά θέματα.

Η εκδήλωση δομήθηκε σε δύο μέρη, το εκπαιδευτικό εργαστήριο και την ομάδα εργασίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών περιβαλλοντικών, ομάδων πολιτών, εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, ενεργοί πολίτες και εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης που κατέθεσαν τις απόψεις τους για τον τρόπο που μπορούν να εμπλακούν πιο ενεργά οι πολίτες στα περιβαλλοντικά θέματα.

Μοιραστείτε την είδηση