Πιλοτικό Υβριδικό Σύστημα Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων από το Δήμο Κοζάνης και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

4 Min Read

Σε ανάπτυξη πιλοτικού υβριδικού συστήματος φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Δήμου Κοζάνης που θα  εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια για τη φόρτιση τους στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Κοζάνης, θα προχωρήσουν ο Δήμος Κοζάνης και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει :

- Advertisement -

Την ανάπτυξη του πιλοτικού υβριδικού συστήματος φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θα εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια για τη φόρτιση τριών οχημάτων, αλλά και να χρησιμοποιήσει των υπάρχων εξοπλισμό που διαθέτει ο Δήμος Κοζάνης. Το υβριδικό σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα αναπτυχθεί στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Κοζάνης. Το Εργαστήριο Ηλεκτρικής Ισχύος του Τμήματος  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  που θα αναπτύξει το υβριδικό σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα χρησιμοποίει την συγκεκριμένη εγκατάσταση και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ο υπάρχων εξοπλισμός είναι:

1)            48 μπαταρίες υγρού τύπου με ονομαστικά στοιχεία 2 V, 300 Ah.

2)            2 αυτόνομοι μονοφασικοί αντιστροφείς (Island Inverter) της εταιρείας SMA με ονομαστικά στοιχεία ο καθένας: 5,5 kW ισχύ διέλευσης, 48 V τάση DC-Input.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων και την ανάγκη να είναι κάθε πρωί διαθέσιμα και συνεπώς πλήρως φορτισμένα, οι ημερήσιες ανάγκες σε ενέργεια είναι 36 kWh Χ 3 οχήματα= 108 kWh. Η ενέργεια αυτή πρέπει να διοχετευτεί στα ηλεκτρικά οχήματα το πολύ εντός 12 ωρών (βραδυνή φόρτιση). Άρα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης της αντίστοιχης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας.  Όμως η περιορισμένη ισχύς διέλευσης των αυτόνομων αντιστροφέων που πρέπει να αξιοποιηθούν, οδηγούν στην ανάγκη τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που θα εγκατασταθούν να μην ξεπερνούν τα 9 kWp ονομαστικά.

Θα απαιτηθούν περίπου 36 Φ/Β πλαίσια που απαιτούν επιφάνεια 60 m2. Ο απαιτούμενος χώρος στάθμευσης των τριών οχημάτων είναι τουλάχιστον 40 m2.

Συνεπώς ο στεγασμένος χώρος στάθμευσης πρέπει να καταλαμβάνει τουλάχιστον 60 m2. Επίσης θα χωροθετηθεί εντός του στεγασμένου χώρου κλειστός αεριζόμενος χώρος για να τοποθετηθούν οι μπαταρίες, οι αντιστροφείς και οι ηλεκτρικοί πίνακες για λόγους ασφαλείας -προστασίας του εξοπλισμού από τις καιρικές συνθήκες.

Tα παραδοτέα που θα δοθούν στον Δήμο Κοζάνης σε πλήρη λειτουργία με τη λήξη του έργου θα είναι:

Α) Υπαίθριο στέγαστρο επιφάνειας τουλάχιστον 60 m2 όπου θα σταθμεύουν και θα φορτίζουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από τον επιτοίχιο ταχυφορτιστή και τους τρεις φορτιστές του ΤΕΙΔΜ. Στο επάνω μέρος του στεγάστρου θα υπάρχουν τα Φ/Β πλαίσια συνολικής ισχύος ως 9 KWp.

Β) Ένας επιτοίχιος ταχυφορτιστής έως 7,2kW που θα εξασφαλίζει ταχεία πλήρη φόρτιση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε λιγότερο από 12 ώρες.

Γ) Τρεις επιδαπέδιοι φορτιστές του ΤΕΙΔΜ με ρυθμιζόμενη ταχύτητα φόρτισης από 10 – 17 ώρες.

Δ) Εγκατάσταση και σύνδεση του ηλεκτρολογικού υλικού, του αντιστροφέα δικτύου, των δύο αυτόνομων αντιστροφέων, τις 48 υφιστάμενες μπαταρίες μαζί με τις καινούργιες μπαταρίες ώστε η συνολική αποθηκευμένη ενέργεια να είναι τουλάχιστον 40 KWh σε κλειστό αεριζόμενο χώρο εντός του στεγάστρου.

Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €), με Φ.Π.Α.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Α.Π.) 2012-2016.

 

Μοιραστείτε την είδηση