Πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (WFOT)

2 Min Read

Μια ακόμη σημαντική διάκριση επετεύχθη από το Τμήμα Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του πιστοποιήθηκε για την περίοδο 2021-2028, έπειτα από αξιολόγηση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών/-τριών (World Federation of Occupational Therapists–WFOT) και συγκαταλέγεται πλέον στα παγκοσμίως πιστοποιημένα Τμήματα Εργοθεραπείας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (https://www.wfot.org/education-programmes/bsc-occupational-therapy-24).

Η σπουδαιότητα της πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας (https://ot.uowm.gr/ ) από την WFOT έγκειται στο γεγονός ότι οι απόφοιτοί του έχουν τη δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικών δικαιωμάτων και άσκησης του επαγγέλματος, σε παγκόσμια κλίμακα.

- Advertisement -

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών καθορίζει τα πρότυπα για την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην εργοθεραπεία σε διεθνές επίπεδο και προάγει την αριστεία στην έρευνα και στην πρακτική εφαρμογή. Προκειμένου να επιτευχθεί η πιστοποίηση, ο φορέας απαιτείται να πληροί ένα σύνολο ελάχιστων κριτηρίων (minimum standards) αναφορικά με την εκπαίδευση των εργοθεραπευτών. Οι φορείς που έχουν λάβει την πιστοποίηση υπόκεινται σε μία διαδικασία συνεχών αξιολογήσεων από την WFOT, ώστε να διασφαλίζεται ότι η εκπαίδευση στην εργοθεραπεία παραμένει παγκοσμίως στο ίδιο επίπεδο και εναρμονισμένη με τα σύγχρονα standards.

Με την εν λόγω διάκριση αποδεικνύεται έμπρακτα το σημαντικό έργο που επιτελείται στο Τμήμα και η
προσήλωση του Ιδρύματος στη διασφάλιση της ποιότητας και στην πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών του όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Μοιραστείτε την είδηση