Πληρωμή οφειλών σε δόσεις

3 Min Read

Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις κλήθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου να πληρώσουν 2 δισ. ευρώ σε φόρους. Όσοι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έχουν την επιλογή: πρώτον είτε να πληρώσουν με άτοκες δόσεις στις τράπεζες, είτε να εντάξουν τις οφειλές τους στην πάγια ρύθμιση.

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το φόρο εισοδήματος και το ΕΝΦΙΑ σε δόσεις με τους εξής τρόπους:

α) Σε άτοκες δόσεις με την πιστωτική κάρτα. Οι τράπεζες προσφέρουν την υπηρεσία άτοκων δόσεων που μπορεί να φθάσουν και τις 12 για την πληρωμή του φετινού φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ στους κατόχους πιστωτικών καρτών. Με τον τρόπο αυτό οι φορολογούμενοι μπορούν να επιμηκύνουν την περίοδο αποπληρωμής του φόρου χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση.
Οι συστημικές τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα αποπληρωμής υποχρεώσεων προς το Δημόσιο σε έως και 12 άτοκες δόσεις. Προϋπόθεση είναι η επάρκεια του διαθέσιμου ορίου. Στη βάση αυτή, εν όψει της πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος στο τέλος Ιουλίου, οι τράπεζες συστήνουν στους πελάτες τους να ελέγξουν τα όριά τους και να ζητήσουν εφόσον είναι απαραίτητο την αύξησή τους.
β) Η ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε 12 μηνιαίες δόσεις. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο τουλάχιστον ένα μέρος της οφειλής, δηλαδή τουλάχιστον η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος που προέκυψε από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων ή η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ.

Η πάγια ρύθμιση προϋποθέτει την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία ο οφειλέτης θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει αφενός η αδυναμία του να εξοφλήσει τους φόρους που του έχουν βεβαιωθεί και η δυνατότητά του να διαθέτει από το μηνιαίο εισόδημά του ένα ποσό για την αποπληρωμή της κάθε μηνιαίας δόσης της ρύθμισης.

Η υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση και η υποβολή τόσο της αίτησης όσο και της υπεύθυνης δήλωσης γίνονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής του συστήματος Τaxisnet, που είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr.

Να σημειωθεί ότι από τον ΕΝΦΙΑ η κυβέρνηση προσδοκά να εισπράξει εφέτος τουλάχιστον 2,65 δισ. ευρώ. Από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων τα προσδοκώμενα έσοδα βάσει των εκκαθαρισμένων δηλώσεων ανέρχονται σε 3,8 δισ. ευρώ.
Η επιλογή και ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται από το λογιστικό γραφείο των Κωτούλα Αργυρώς και Κωτούλα Αλέξη

Μοιραστείτε την είδηση