Ποιότητα και ήθος στο δημόσιο λόγο

1 Min Read

Ο δημόσιος λόγος σχετίζεται άμεσα με την κουλτούρα και το πνευματικό επίπεδο μιας ορισμένης κοινωνίας σ’ ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Καθρεφτίζει ιδιαίτερα το επίπεδο αυτών που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην πορεία μιας κοινωνίας, αυτών που ασκούν ηγετικό ρόλο στο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Επιπλέον, αντανακλά τις κοινωνικές συγκρούσεις και δεν είναι ποτέ ουδέτερος.
Ιστορικά ξέρουμε ότι σε περιόδους παραγωγής πολιτισμού από ένα λαό ο δημόσιος λόγος κατέχει ξεχωριστή θέση, ενώ σε περιόδους πνευματικής ξηρασίας είναι φτωχός, κενός και χαμηλού επιπέδου.
Το ξέρουμε από τα όσα μας κληροδότησαν οι αρχαίοι ρήτορες, ο Λυσίας, ο Δημοσθένης και ο Ισοκράτης.
Φαίνεται πως διανύουμε μια περίοδο ξηρασίας με τον δημόσιο λόγο να φτωχαίνει κάθε μέρα όλο και περισσότερο τόσο σε εθνικό, όσο και τοπικό επίπεδο.

Μοιραστείτε την είδηση