Πολλοί λαλούν και λίγοι (θα) χορεύουν, του Κώστα Καραμάρκου

1 Min Read
Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ 
το πρώτο πρόγραμμα για την χρηματοδότηση πράσινων έργων στις 4 λιγνιτικές πόλεις της ΠΔΜ (Κοζάνη, Φλώρινα, Αμύνταιο, Πτολεμαΐδα)
περιλαμβάνει 6 άξονες: 
 

1.Πρόγραμμα Κυκλικής Διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων στις Περιφερειακές Ενότητες  Κοζάνης και Φλώρινας

2.Πρόγραμμα Ενεργειακών Κοινοτήτων

3.Σχέδια Δράσης για την Κυκλική Οικονομία

4.Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
5.Ανάπτυξη εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία για Καθαρή Ενέργεια και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες

6. Σχέδια δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα

Το πρόγραμμα όπως αναμένεται θα διαχειρίζεται από το ΥΠΕΝ, 
στη λογική της αυτόνομης εφαρμογής των δράσεων κάθε Άξονα.
Για μια ακόμη φορά ιστορικά, οι χρηματοδοτήσεις και οι παρεμβάσεις δεν συνδέονται επιχειρησιακά, 
καθώς πολλές από τις ανωτέρω δυνητικές ομάδες δράσεων εξετάζονται ή προβλέπονται 
και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη Δυτική Μακεδονία.
 
Πολλοί λαλούν και λίγοι (θα) χορεύουν, 
όπως φαίνεται ήδη να αποτυπώνεται μήνα με το μήνα στις επίσημες ανακοινώσεις. 
 
Λαλούν πολλοί στην Αθήνα και αναμένεται να χορεύουν λίγοι στα πέριξ,
οι πιο δεξιοτέχνες και οι πιο προπονημένοι …
Μοιραστείτε την είδηση