Πορεία του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 14 μήνες μετά, του Νίκου Λυσσαρίδη

4 Min Read

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας του COVID – 19, όπως και το πρώτο, επέφερε αρνητικές επιπτώσεις στην εθνική και την περιφερειακή οικονομία του τόπου μας. Λόγω των αναγκαστικών περιορισμών που θέτει το lockdown,  επηρέασε άμεσα την ψυχολογία των συμπολιτών μας, δημιούργησε αρνητικό επενδυτικό κλίμα και καθυστέρησε την παραγωγή των δημοσίων έργων.

Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οφείλει, εντός αυτού του περιοριστικού πλαισίου, να πράττει το καλύτερο δυνατό και να απολογείται στους πολίτες ως θεσμικά οφείλει.

Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν και καταβάλουν ακατάπαυστα, η νέα Περιφερειακή Αρχή, η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ και το σύνολο των υπηρεσιακών παραγόντων αποτυπώνεται πλέον σε αδιαμφησβήτητα νούμερα όπως αυτά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΕΠ 2014 – 2020 31/8/2019 31/10/2020 Μεταβολή
Προσκλήσεις 510εκ € 818εκ € +60%
Προτάσεις 280 έργα 438 έργα +56%
Εντάξεις 183 έργα 270 έργα +48%
Συμβάσεις 101εκ € 157εκ € +54%
Πληρωμές 56εκ € 87εκ € +54%

Πηγή: ΕΥΔ ΠΕΠ ΔΜ (31/10/2020)

Συγκρίνοντας τα στοιχεία από την ημέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας (1η Σεπτεμβρίου 2019  -δηλαδή 4,5 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος) με τα σημερινά,  συμπεραίνουμε τα εξής:

1) Σε επίπεδο προσκλήσεων, σε 4,5 χρόνια είχαν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους 510 εκατομμυρίων, 14 μήνες μετά το ύψος των προσκλήσεων φτάνει τα 818 εκατομμύρια, αύξηση 60%.

2) Σε επίπεδο προτάσεων, δεχτήκαμε 158 προτάσεις νέων έργων σε μόλις 14 μήνες για τις παραπάνω εκδοθείσες προτάσεις, πραγματοποιώντας αύξηση της τάξεως του 56%.

3) Σε επίπεδο εντάξεων, υπήρξε αύξηση 48% σε μόλις 14 μήνες. Στην πραγματικότητα η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη καθώς υπήρχαν μεταφερόμενα έργα από την περίοδο 2007 – 2013 που αντιστοιχούσαν στο 9% του προγράμματος.

4) Σε επίπεδο συμβάσεων έργων, από τα 101 εκατομμύρια, αγγίξαμε τα 157 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα που αντιστοιχεί σε αύξηση 54%.

5) Τέλος, σε επίπεδο πληρωμών που είναι και ο ρεαλιστικότερος δείκτης, σε 14 μόλις μήνες πληρώσαμε σε έργα και επενδύσεις 30,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα προηγούμενα 4,5 χρόνια είχαν πληρωθεί μόλις 56 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, αύξηση της τάξεως του 54%.

Επιπρόσθετα, στα παραπάνω απολογιστικά στοιχεία δεν αποτυπώνονται ακόμη στην πλήρη τους μορφή, παρεμβάσεις ζωτικής σημασίας για την κοινωνία και την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες είναι σε εξέλιξη:

  • Η θωράκιση του συστήματος υγείας της Δυτικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ.
  • Η θωράκιση της οικονομίας μέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης ύψους 40.000.000 ευρώ, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η επερχόμενη επιδότησή με 70% των υφιστάμενων και των υπό σύσταση επιχειρήσεων  συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10.000.000 ευρώ.
  • Η ωρίμανση και η ένταξη στο ΠΕΠ εμβληματικών έργων όπως η σήραγγα της Κλεισούρας τα οποία για έτη πολλά είχαν αμεληθεί.

Με τις τιτάνιες προσπάθειες όλων, το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο βρήκαμε σε τελματωμένη κατάσταση, κατάφερε μέσα σε αντίξοες συνθήκες και σε μόλις 14 μήνες, να αποτελέσει πραγματικό αναπτυξιακό εργαλείο για τη Δυτική Μακεδονία με χειροπιαστές ωφέλειες στον πολίτη και την επιχείρηση.

Είναι ευχής έργον, με τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων, τα ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ να ολοκληρωθούν με γοργούς ρυθμούς και αυτό να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ώστε στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 να είναι έτοιμο να απαντήσει στις νέες προκλήσεις και αυξημένες ανάγκες τις Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης

Νικόλαος Λυσσαρίδης

Μοιραστείτε την είδηση