Πορεία του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020, του Νίκου Λυσσαρίδη, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης

3 Min Read

Παρά τις σημαντικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πανδημία, η διοίκηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή συνεχίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες για την πρόοδο του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020

Για ακόμη ένα μήνα σε ανοδική πορεία κινούνται οι επιμέρους δείκτες που σηματοδοτούν την μηνιαία πορεία του Π.Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας

- Advertisement -
  • Σε επίπεδο προτάσεων σε μόλις 1 μήνα, δεχτήκαμε 208 προτάσεις νέων έργων, πραγματοποιώντας αύξηση της τάξεως του 47.5%.
  • Σε επίπεδο εντάξεων, υπήρξε αύξηση 16% με 43 νέες εντάξεις.
  • Σε επίπεδο συμβάσεων έργων, από τα 157 εκατομμύρια αυξήθηκε στα 162 εκατομμύρια ευρώ, πραγματοποιώντας μηνιαία αύξηση 3.18%.
  • 5) Τέλος, σε επίπεδο πληρωμών που είναι και ο πιο ρεαλιστικός δείκτης, από 87 εκατομμύρια αυξήθηκε στα 91 εκατομμύρια ευρώ, μηνιαία αύξηση της τάξεως του 4.6%. 

 

Μηνιαία Πορεία του ΠΕΠ

 

ΠΕΠ 2014-2020 31/10/2020 30/11/2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 818 εκ € 818 εκ € 0%
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 438 εργα 646 εργα 47.5%
ΕΝΤΑΞΕΙΣ 270 εργα 313 εργα 16%
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 157 εκ € 162 εκ € 3.18%
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 87 εκ € 91 εκ € 4.60%

 

 

 

 

Στην συνολική πρόοδο του ΠΕΠ 15 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας η τεράστια πρόοδος που έχουμε κάνει είναι προφανής.

1) Σε επίπεδο προσκλήσεων, σε 4,5 χρόνια είχαν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους 510 εκατομμυρίων, 15 μήνες μετά το ύψος των προσκλήσεων φτάνει τα 818 εκατομμύρια, αύξηση 60%.

2) Σε επίπεδο προτάσεων, δεχτήκαμε 366 προτάσεις νέων έργων σε μόλις 15 μήνες για τις παραπάνω εκδοθείσες προτάσεις, πραγματοποιώντας τεράστια αύξηση της τάξεως του 130%.

3) Σε επίπεδο εντάξεων, υπήρξε αύξηση 71% σε μόλις 15 μήνες. Στην πραγματικότητα η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη καθώς υπήρχαν μεταφερόμενα έργα από την περίοδο 2007 – 2013 που αντιστοιχούσαν στο 9% του προγράμματος.

4) Σε επίπεδο συμβάσεων έργων, από τα 101 εκατομμύρια, αγγίξαμε τα 162 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα που αντιστοιχεί σε αύξηση 60%.

5) Τέλος, σε επίπεδο πληρωμών που είναι και ο ρεαλιστικότερος δείκτης, σε 15 μόλις μήνες πληρώσαμε σε έργα και επενδύσεις 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα προηγούμενα 4,5 χρόνια είχαν πληρωθεί μόλις 56 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, αύξηση της τάξεως του 62.5%.

 

Συνολική Πορεία του ΠΕΠ

ΠΕΠ 2014-2020 31/8/2019 30/11/2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 510 εκ € 818 εκ € 60%
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 280 εργα 646 εργα 130%
ΕΝΤΑΞΕΙΣ 183 εργα 313 εργα 71%
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 101 εκ € 162 εκ € 60.30%
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 56 εκ € 91 εκ € 62.50%

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης

Νικόλαος Λυσσαρίδης

 

Μοιραστείτε την είδηση