Πως μπορούν να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις το σήμα «Μ Macedonia The Great»

3 Min Read

Πως θα το αποκτήσουν οι επιχειρήσεις που προέρχονται από την Μακεδονία

- Advertisement -

Ξεκινά η διαδικασία καταχώρησης του συλλογικού σήματος του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) «Μ Macedonia The Great» στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ που θα μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων προέρχονται από τη γεωγραφική περιφέρεια της Μακεδονίας και είναι ή θα γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ.

Το σήμα μπορεί να αποκτηθεί δωρεάν εφόσον οι επιχειρήσεις πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Χρήσης του Σήματος, που προέρχονται από τις περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και των ΠΕ Δράμας και Καβάλας.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ, η δημιουργία του Μακεδονικού Σήματος έχει σκοπό την προστασία των ελληνικών προϊόντων που παράγονται στην Μακεδονία – και αντίστοιχα των υπηρεσιών που παρέχονται – συνδυάζοντας την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου, μέσα από αυθεντικά, γνήσια και ποιοτικά προϊόντα των μελών του ΣΕΒΕ. Το Σήμα στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου διακριτικού γνωρίσματος ως μέσου αναγνώρισης, προβολής και διαφήμισης τοπικών παραγωγών και των προϊόντων τους, ώστε να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων της Μακεδονίας-μελών του ΣΕΒΕ και των προϊόντων τους με τρόπο ευκρινή, διαφανή και αδιάβλητο, προς όφελος της εξωστρέφειας, της ασφάλειας δικαίου και του υγιούς ανταγωνισμού.

Στα αντικείμενα της πράξης τα οποία υλοποιεί ο ΣΕΒΕ περιλαμβάνεται ένα πλέγμα δράσεων για τη διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας των προϊόντων της Βόρειας Ελλάδας, η ανάπτυξη σχήματος πιστοποίησης, δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών εργαλείων και πλατφόρμας εξωστρέφειας, η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών-ερευνών, η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας καθώς και η δημιουργία σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στη Δ.Ε.Θ. (Υπαίθριος χώρος Α11-Stand 5) ενός Helpdesk που θα λειτουργεί, με ευθύνη του ΣΕΒΕ, καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης, με σκοπό τη δια ζώσης αλλά και την εξ αποστάσεως υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συλλογικό Σήμα ΣΕΒΕ «Μ MACEDONIA THE GREAT» και τον τρόπο χορήγησης Άδειας Χρήσης του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ομάδα υποστήριξης του έργου στα τηλέφωνα 2310 804035, 804196, 804123 και με Ε-mail στο [email protected]

www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση