Πώς θα μοιραστούν περί τα 30 εκατ. ευρώ του λιγνιτικού πόρου

5 Min Read

Σημαντικά περιορισμένος θα είναι πλέον ο λιγνιτικός πόρος, δηλαδή τα κονδύλια που αποδίδει η ΔΕΗ στις περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας, Κοζάνης και Φλώρινας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και έργων μετεγκατάστασης οικισμών. Και αυτό διότι με νόμο το 2018, άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού του «λιγνιτόσημου» και από 0,6% επί του τζίρου της επιχείρησης, από 1η Ιανουαρίου 2019 υπολογίζεται με 1,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Και καθώς η λιγνιτική παραγωγή έχει συρρικνωθεί, τα έσοδα για τις ενεργειακές περιοχές της χώρας περιορίζονται έτι περαιτέρω. Να σημειωθεί ότι ο λιγνιτικός πόρος είχε θεσπιστεί το 1996 ως υποχρέωση της ΔΕΗ να επιστρέφει ποσοστό επί του τζίρου της στις τοπικές κοινωνίες ως αντιστάθμισμα για τις δραστηριότητές της στις συγκεκριμένες περιοχές.

Σε κάθε περίπτωση όπως αναφέρουν πηγές της ΔΕΗ για την περίοδο από τις αρχές του 2019 έως σήμερα το ποσό που θα πρέπει να αποδοθεί αντιστοιχεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε περίπου 30 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, προ ημερών υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα η απόφαση με την οποία, μεταξύ άλλων, καθορίζονται η μεθοδολογία υπολογισμού του ειδικού τέλους δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη καθώς και οι δικαιούχοι των κονδυλίων, η διαδικασία κατανομής, ο χρόνος και τρόπος διάθεσης των κονδυλίων από 1ης Ιανουαρίου 2019.

Οι κατανομές των κονδυλίων

Ειδικότερα, η κατανομή θα γίνει ως εξής:

α) Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας επί του συνολικού ποσού που δικαιούται, θα διατίθεται:

i) 50% στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ii) 46% στον Δήμο Μεγαλόπολης.

iii) 4% στον όμορο   μη ενεργειακό Δήμο Γορτυνίας.

β) Για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης:

i) 50% στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας.

ii) 39% στους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας.

iii) 11% στους όμορους   μη ενεργειακούς Δήμους, Σερβίων, Βελβεντού και Βοΐου. Η κατανομή   στους τρείς   Δήμους   θα γίενι με βάση   τον πληθυσμό και την έκταση.

γ) Για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας:

i) 50% στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας.

ii) 46% στους ενεργειακούς Δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου.

iii) 4% στον όμορο μη ενεργειακό Δήμο Πρεσπών.

Για τη διενέργεια της κατανομής του Ειδικού Τέλους πρέπει να συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ειδική Επιτροπή Κατανομής. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, εντός τριών μηνών από την έκδοσή της, δηλαδή έως τα μέσα Νοεμβρίου, θα πρέπει να γίνει η κατανομή των κονδυλίων που προέρχονται από το Ειδικό Τέλος για τα έτη 2019 και 2020 από την Επιτροπή Κατανομής. Και σε 90 ημέρες (δηλαδή έως τα μέσα του ερχόμενου Φεβρουαρίου) η ΔΕΗ, θα πρέπει να καταθέσει τα κονδύλια στους Ειδικούς Λογαριασμούς, που συστήνονται για το σκοπό αυτό, ένας για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Σε ποιες δράσεις θα κατευθυνθούν

Τα κονδύλια, αν και σαφώς περιορισμένα, θα κατευθυνθούν σε έργα που αφορούν:

α) στην ανάπτυξη των περιοχών όπου εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις που καθορίζουν τα οικεία Περιφερειακά ή Δημοτικά Συμβούλια.

β) στην αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, πέραν των υποχρεώσεων που ήδη έχει η ΔΕΗ.

γ) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

δ) στη δημιουργία υποδομών στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης.

ε) στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τομείς της παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή), με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής. στ) στη τόνωση της οικονομίας και στη μείωση της ανεργίας.

ζ) στη μετεγκατάσταση οικισμών.

Στην περίπτωση μη καταβολής του συνόλου ή μέρους του τέλους από τη ΔΕΗ έπειτα από τη λήξη της προθεσμίας που προσδιορίζεται στα μέσα Φεβρουαρίου 2022, θα επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και 200% επί του μη καταβληθέντος ποσού.

Να σημειωθεί ότι τελευταία φορά που «ξεκλειδώθηκαν» κονδύλια   από τον λιγνιτικό πόρο της ΔΕΗ ήταν στις αρχές του 2020 οπότε η Επιτροπή Κατανομής Κονδυλίων   προχώρησε στην κατανομή κονδυλίων, ύψους περίπου 101,4 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν στην περίοδο 2015-2018.

www.worldenergynews.gr

 

Μοιραστείτε την είδηση