Πως θα υποκατασταθούν οι τηλεθερμάνσεις μετά το κλείσιμο των λιγνιτικών – Θερμικός κόμβος με Πτολεμαϊδα V, λέβητες ρεύματος και αερίου, μονάδα ΣΗΘΥΑ

5 Min Read

Τις λύσεις που δρομολογούνται για την αντικατάσταση της τηλεθέρμανσης των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης μετά το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ περιγράφει αναλυτικά το Σχέδιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακής Μετάβαση των προαναφερόμενων περιοχών.

Όπως αναφέρει το επικαιροποιημενο ΣΔΑΜ που παρουσιάστηκε χθες στη βουλή σχεδιάστηκαν και ήδη υλοποιούνται βιώσιμες λύσεις για τη θέρμανση των κατοίκων των πόλεων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου, Φλώρινας και Μεγαλόπολης.

Το σχέδιο αυτό αποτυπώθηκε σε ένα Μνημόνιο Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας, το οποίο υπογράφηκε στις 17 Σεπτεμβρίου από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τους Δημάρχους Κοζάνης, Εορδαίας, Αμυνταίου, ανώτατα στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής.

Θερμικός κόμβος

Το σχέδιο προβλέπει την ένταξη των υφιστάμενων δικτύων τηλεθέρμανσης και των εγκαταστάσεων κάτω από μία νέα οντότητα (Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας), την ανάπτυξη δικτύου διασυνδέσεων των τριών πόλεων και τη διαμόρφωση ενός θερμικού κόμβου ο οποίος θα απαρτίζεται από την μονάδα Πτολεμαΐδα V (ισχύος 140MWth με εκτιμώμενη παραγωγή 300-400k MWh/χρόνο), μια νέα μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) (ισχύος 60MWth, με εκτιμώμενη παραγωγή 270-350k MWh/χρόνο), ηλεκτρικούς λέβητες (ισχύος 80MWth, με εκτιμώμενη παραγωγή 0-125k MWh/χρόνο) καθώς και λέβητα φυσικού αερίου (ισχύος 100MWth, με απόδοση 10-125k MWh/χρόνο).

Συγκεκριμένα, Στον ΑΗΣ Καρδιάς θα εγκατασταθούν ηλεκτρικοί λέβητες, ισχύος 80 MWth, το αργότερο έως τον Οκτώβριο 2021, οι οποίοι, στη συνέχεια, θα αποτελέσουν εφεδρεία για το σύστημα, ενώ θα κατασκευασθούν νέες εγκαταστάσεις παραγωγής θερμικής ενέργειας με χρήση καυσίμου φυσικού αερίου, συνολικής ισχύος 160 MWth, με συνδυασμό Μονάδων ΣΗΘΥΑ και λεβήτων φυσικού αερίου.

Πτολεμαϊδα

Στην Πτολεμαΐδα, θα υλοποιηθούν οι αναγκαίες μετασκευές παραγωγής θερμικής ενέργειας 140 MWth και η διασύνδεση με το δίκτυο αγωγών των τηλεθερμάνσεων. Στο Αμύνταιο θα λειτουργεί η μονάδα βιομάζας η οποία αποτελείται από δύο λέβητες, ισχύος 15 MWth ο καθένας, με προοπτική και για έναν τρίτο, ίδιας θερμικής ισχύος (οι λέβητες πραγματοποιούν μικτή καύση βιομάζας με μικρή ποσότητα λιγνίτη, αν αυτό απαιτηθεί) καθώς και τη δημιουργία υποδομής για τοποθέτηση σχαρών τροφοδοσίας καυσίμου προς τους λέβητες. Η συνολική διαθέσιμη θερμική ισχύς θα ανέλθει σε πρώτη φάση τα 400-420 MWth, ενώ η εφεδρεία του συστήματος θα ανέρχεται στα 120-140 MWth περίπου. Σε εφαρμογή του ανωτέρω Μνημονίου Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για τη διαμόρφωση των βέλτιστων επιλογών από εκπροσώπους των Δημοτικών Επιχειρήσεων Τηλεθέρμανσης, της Περιφέρειας και της ΔΕΗ Α.Ε. (η οποία ήδη υπέβαλε τις προτάσεις της) και αναμένεται η ολοκλήρωση ενεργειών για τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και της νέας Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας

Φλώρινα

Για την πόλη της Φλώρινας, η οποία δεν διαθέτει σε λειτουργία πλήρες ή μερικό δίκτυο τηλεθέρμανσης, οι θερμικές ανάγκες θα καλυφθούν με την ανάπτυξη δικτύου διανομής φυσικού αερίου, με χρονοδιάγραμμα κατασκευής μέχρι το τέλος του 2023. Μετά από την τακτοποίηση τεχνικών και διαχειριστικών εκκρεμοτήτων αναφορικά με τα υφιστάμενα ημιτελή δίκτυα, εκδόθηκε πρόσφατα πρόσκληση προς τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του έργου ανάπτυξης δικτύου φυσικού αερίου με χρονοδιάγραμμα κατασκευής μέχρι το τέλος του 2023, ενώ παράλληλα θα υλοποιούνται και οι συνδέσεις των καταναλωτών. Σημειώνεται ότι το έργο Τηλεθέρμανσης της Φλώρινας ήταν ενταγμένο αρχικά στο ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2007-2013, και εν συνεχεία στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020, ως έργο Phasing.

Μεγαλόπολη

Για την Μεγαλόπολη, έχοντας υπόψη και το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων, καταρτίστηκε και υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας για την ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης σε όλη την πόλη έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2022, τόσο για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που συνδέονται με το υφιστάμενο δίκτυο τηλεθέρμανσης, όσο και των κτιρίων των νέων καταναλωτών που θα αιτηθούν να συνδεθούν στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Μετά την πρόσφατη Απόφαση της ΡΑΕ με την οποία χορηγήθηκε σε ιδιωτική εταιρεία άδεια διανομής φυσικού αερίου και δικαίωμα κατασκευής δικτύου διανομής για περίοδο είκοσι πέντε ετών, το έργο αναμένεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τη μεταβατική περίοδο και με πρωτοβουλία της ΔΕΗ βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση λέβητα με καύσιμο LPG.

Μοιραστείτε την είδηση